Matura 2021 ostatni trening - od 40 godzin zajęć

OSTATNI TRENING  ĆWICZENIOWY  KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU MATURALNEGO W 2021 ROKU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kurs prowadzony jest w okresie luty-kwiecień 2021. Podczas rozwiązywania zadań maturalnych słuchacze powtarzają i utrwalają zagadnienia gramatyczne i tematyczne oraz ćwiczą pisanie wypowiedzi pisemnych z poziomu podstawowego i rozszerzonego. Wszystkie te zagadnienia omawiane są podczas rozwiązywania autentycznych arkuszy maturalnych, które pojawiły się w poprzednich sesjach egzaminacyjnych oraz podczas egzaminów próbnych. Ponadto, pod koniec każdych zajęć uczniowie mają szansę prowadzenia rozmowy z egzaminatorem, opisują ilustracje i odpowiadają na pytania oraz uzasadniają swoje opinie co daje możliwość utrwalania zadań i procedur maturalnych charakterystycznych dla egzaminu ustnego.

Kurs z języka angielskiego posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Oznacza to, iż jakość kształcenia w obszarach takich jak: kwalifikacje zawodowe wykładowców, treści kształcenia zawarte w programach nauczania oraz sposób ich realizacji są na najwyższym poziomie.

Cele kursu:

 • powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy,
 • uzupełnienie wiedzy,
   
 • wykształcenie umiejętności niezbędnych do napisania wypowiedzi pisemnej zgodnej z funkcjonującymi standardami egzaminacyjnymi,
   
 • praktyczne zastosowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
   

sposób nauczania
 

 • ćwiczenia (rozwiązywanie arkuszy maturalnych, zadań leksykalno-gramatycznych oraz ustnych zestawów maturalnych)
   
 • konsultacje
   
 • rozmowy z wykładowcą
   

Oczekiwane rezultaty po kursie:

podsumowanie, powtórzenie i utrwalenie wiadomości z całego przedmiotu
• nabranie wprawy w pracy z arkuszami maturalnymi
• dodatkowa mobilizacja do nauki w bezpośrednim okresie przygotowawczym do matury
• usystematyzowanie i uporządkowanie wiedzy


harmonogram kursu, grupy i terminy
40 godzin lekcyjnych zajęć

TERMINY:

Poziom rozszerzony:

 •  wtorek  16.30-19.30, terminy zajęć (10 spotkań): 23 luty, 2, 9, 16, 23, 30 marca i 6, 13, 20, 27 kwietnia

Cena kursu: 590zł (płatność jednorazowa)

Jak się zapisać:

 • poprzez formularz na stronie (wybierając konkretną grupę Matura 2020 z rozwijalnego menu - UWAGA - do kursów OT nie wybieramy warsztatu)
 • telefonicznie w biurze
 • osobiście w biurze lub szkole (godziny pracy biura i szkoły w zakładce kontakt)


Płatność za zajęcia tylko w całości (tylko przelew lub wpłata na poczcie)
Liczba miejsc ograniczona (liczy się kolejność zgłoszeń).

 

W związku z wieloma zapytaniami jak będą wyglądały zajęcia w momencie gdy jednak nastąpi zamknięcie szkół:

Jeśli tylko będzie taka możliwość, zajęcia normalnie odbywają się w szkole, w systemie cotygodniowych spotkań. Gdyby jednak na jakiś czas trzeba było nasze kursy przenieść do sieci to jesteśmy na to przygotowani!

Collegium Novum kończyło zajęcia do matury 2020 w sytuacji całkowitego zamknięcia szkół. Wszystkie nasze zajęcia przerzuciliśmy do sieci i kończyliśmy je w systemie zdalnym. Dzięki tym doświadczeniom a także dzięki pełnemu kursowi on-line który zrealizowaliśmy bezpośrednio przed maturą 2020, oraz tegorocznych kursów do matury 2021 mamy duże doświadczenie w tej formie kształcenia i na bazie tych doświadczeń a także dogłębnej analizy ankiet ewaluacyjnych, rozmów z wykładowcami, obserwacji i analiz własnych przygotowaliśmy program awaryjnego przeniesienia wszystkich lub części zajęć do sieci. W razie potrzeby zajęcia te odbędą się w identycznych terminach i w tym samym wymiarze czasowym jak zajęcia stacjonarne - na żywo on-line z wykładowcą.


Zapraszamy
Collegium Novum