Matura 2021 ostatni trening - od 40 godzin zajęć

OSTATNI TRENING - ĆWICZENIOWE KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO w 2021 ROKU Z GEOGRAFII
 
 
Kurs z geografii posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Oznacza to, iż jakość kształcenia w obszarach takich jak: kwalifikacje zawodowe wykładowców, treści kształcenia zawarte w programach nauczania oraz sposób ich realizacji są na najwyższym poziomie.
 
W naszym zamyśle, Krótkie kursy wykładowe i ćwiczeniowe mają być doskonałym narzędziem do powtórzenia i ugruntowania wiedzy oraz wyćwiczenia umiejętności maturalnych w bezpośrednim okresie przygotowań do matury. Zajęcia tego typu prowadzimy od kilku lat a ich formuła jest wysoko oceniana przez uczestników w ankietach końcowych. Absolwenci podkreślają przede wszystkim przydatność i celowość trafność doboru  materiałów dydaktycznych do wymagań egzaminacyjnych na których pracują oraz wysoką intensywność zajęć, która pozwala na dobre efektywne powtórzenie materiału egzaminacyjnego. Maturzyści z lat ubiegłych szczególnie cenili bardzo wysokie merytoryczne i praktyczne kwalifikacje naszych wykładowców.
 
Kurs prowadzony jest w okresie luty-kwiecień 2021. Na jego całokształt składają się ćwiczenia i zadania oraz próbne egzaminy maturalne, które będziecie rozwiązywać i omawiać wspólnie z nauczycielem. Nasi nauczyciele - egzaminatorzy maturalni - powiedzą Wam jakie błędy były najczęściej popełniane na egzaminach w latach ubiegłych. Dowiesz się jak ich uniknąć!
W ramach zajęć ćwiczone będą wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym - każde zajęcia zawierać będą elementy prawdziwego egzaminu. Na każdych zajęciach otrzymujecie wszystkie ćwiczeniowe materiały drukowane (ponad 20 arkuszy maturalnych).
 
Nadrzędnym celem kursu jest zapoznanie z jak największą ilością typowych zadań maturalnych oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania zadań maturalnych, zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi OKE, a także powtórzenie wiadomości przed egzaminem maturalnym. Ćwiczenia i zadania z uwzględnieniem typowych zadań pojawiających się w arkuszach maturalnych tzn: zadania krótkich odpowiedzi (pytania otwarte), zadania zamknięte, zadania wielokrotnego wyboru, zadania prawda-fałsz dobrane są tak, aby „nabyć ogłady egzaminacyjnej” oraz poradzić sobie nawet w niestandardowych. 
 
Oczekiwane rezultaty  efekty po kursie:
powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego;
zapoznanie się ze strukturą egzaminu; poszerzenie wiedzy pod kątem poziomu rozszerzonego,
uwrażliwienie na różne pułapki przy rozwiązywaniu wszystkich typów zadań.

harmonogram kursu, grupy i terminy
40 godzin lekcyjnych zajęć

TERMINY:

  •  niedziela  9.00-12.00, terminy zajęć (10 spotkań): 14, 21, 28 luty, 7, 14, 21, 28 marca i 11, 18, 25 kwietnia
     
  •  niedziela  12.20-15.20, terminy zajęć (10 spotkań): 14, 21, 28 luty, 7, 14, 21, 28 marca i 11, 18, 25 kwietnia


Cena kursu: 590zł (płatność jednorazowa)

Jak się zapisać:

  • poprzez formularz na stronie (wybierając konkretną grupę Matura 2020 z rozwijalnego menu - UWAGA - do kursów OT nie wybieramy warsztatu)
  • telefonicznie w biurze
  • osobiście w biurze lub szkole (godziny pracy biura i szkoły w zakładce kontakt)


Płatność za zajęcia tylko w całości (tylko przelew lub wpłata na poczcie)
Liczba miejsc ograniczona (liczy się kolejność zgłoszeń).

 

W związku z wieloma zapytaniami jak będą wyglądały zajęcia w momencie gdy jednak nastąpi zamknięcie szkół:

Jeśli tylko będzie taka możliwość, zajęcia normalnie odbywają się w szkole, w systemie cotygodniowych spotkań. Gdyby jednak na jakiś czas trzeba było nasze kursy przenieść do sieci to jesteśmy na to przygotowani!

Collegium Novum kończyło zajęcia do matury 2020 w sytuacji całkowitego zamknięcia szkół. Wszystkie nasze zajęcia przerzuciliśmy do sieci i kończyliśmy je w systemie zdalnym. Dzięki tym doświadczeniom a także dzięki pełnemu kursowi on-line który zrealizowaliśmy bezpośrednio przed maturą 2020, oraz tegorocznych kursów do matury 2021 mamy duże doświadczenie w tej formie kształcenia i na bazie tych doświadczeń a także dogłębnej analizy ankiet ewaluacyjnych, rozmów z wykładowcami, obserwacji i analiz własnych przygotowaliśmy program awaryjnego przeniesienia wszystkich lub części zajęć do sieci. W razie potrzeby zajęcia te odbędą się w identycznych terminach i w tym samym wymiarze czasowym jak zajęcia stacjonarne - na żywo on-line z wykładowcą.


Zapraszamy
Collegium Novum