Matura 2020 codziennie online - 39 godzin zajęć

Intensywny codzienny kurs maturalny on-line Collegium Novum polecamy przede wszystkim maturzystom, którzy chcą raz jeszcze dla pewności powtorzyć i uporządkować cały materiał konkretnego przedmiotu lub przedmiotów. Kurs ten to cykl zajęć przygotowujących do matury 2020, realizowany w bezpośrednim okresie przygotowawczym do egzaminu w 2020 roku. Jest to czas intensywnej powtórki przed maturą 2020 z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia, WOS, geografia, język polski i język angielski. Dodatkowym założeniem tych zajęć jest maksymalne zniwelowanie przerwy w nauce w szkole spodwodowanej przełożeniem egzaminu maturalnego w 2020 roku.

Zajęcia te dedykujemy także wszystkim:

  • którym samo zdanie matury nie wystarczy – chcą osiągnąć jak najwyższy wynik,
  • którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
  • którzy wiedzą, że praca będzie procentowała, a wiara we własne możliwości przyniesie wymarzony sukces.
Kurs, tak jak wszystkie kursy maturalne Collegium Novum, posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Jest to gwarancja wysokich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.
 
Kurs prowadzony jest w systemie codziennym przez 13 kolejnych dni, zaczynając od 25 maja 2020 roku. Na jego całokształt składają się zajęcia wykładowe jak i ćwiczenia oraz arkusze maturalne rowiązywane i omawiane w systemie on-line - na żywo z wykładowcą. W  trakcie zajęć kładziemy nacisk na powtórzenie całości materiału danego przedmiotu, teorię podsumowując rozwiązywaniem zadań maturalnych.
 
Te zajęcia dadzą Ci przede wszystkim:
  • posumowanie, powtórzenie i utrwalenie wiadomości z całego przedmiotu
  • dodatkową szansę na nabranie wprawy w pracy z arkuszami maturalnymi
  • większą mobilizację do nauki
  • systematyczność i uporządkowanie wiedzy

I wszystko to bez potrzeby wychodzenia z domu.