Matematyka - 182-203 godziny zajęć

Komentarz do matury 2018
 
MATURA 2018 Z MATEMATYKI
 
POZIOM PODSTAWOWY

W poniedziałek 7 maja maturzyści przystąpili do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Tegoroczna matura okazała się być egzaminem stosunkowo nietrudnym, choć kilka zadań sprawiło problemy abiturientom.

Ponownie dwadzieścia pięć zadań było zadaniami zamkniętymi. Poza nielicznymi wyjątkami były to zadania typowe, których podobne odpowiedniki pojawiały się na maturach w poprzednich latach. Na uwagę zasługuje zadanie dotyczące odchylenia standardowego, w którym nie wszystkie dane były konkretnymi liczbami. Zadanie z walcem połączonym z półkulą – choć łatwe – również wprawiło w zakłopotanie niektórych maturzystów. Wśród zadań otwartych znalazło się miejsce na dwa zadania na dowodzenie. Jedno dotyczyło nierówności, zaś drugie było dowodem geometrycznym. 
 
Zadania te sprawiły duże problemy maturzystom, podobnie jak ostatnie zadanie w całym arkuszu, które dotyczyło graniastosłupa. Warto jednak zaznaczyć, że w tym ostatnim zadaniu maturzyści mieli nieco ułatwioną pracę, gdyż rysunek graniastosłupa był zawarty w treści zadania.

Poziom trudności tegorocznej matury z matematyki na poziomie podstawowym, podobnie jak rok temu, nie był wyśrubowany. Kursanci Collegium Novum z pewnością zauważyli, że większość zadań z tegorocznej matury ma swój odpowiednik w materiałach, sprawdzianach lub maturach próbnych przygotowanych przez wykładowców naszych kursów maturalnych. Potwierdzeniem są poniższe tabelki, w których prezentujemy kilka wybranych przykładów zadań z matury i ich odpowiedników z materiałów Collegium Novum.
 
 

POZIOM ROZSZERZONY

W środę 9 maja odbył się egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Tegoroczna matura była egzaminem trudnym, pojawiło się na niej wiele niestandardowych zadań, których trudno doszukać się w arkuszach z poprzednich lat.

Dokładnie tak jak przed rokiem, maturzyści musieli rozwiązać cztery zadania zamknięte i jedno zadanie „kodowane”. Zadania zamknięte były dość łatwe, natomiast zadanie „kodowane” sprawiło problemy niektórym uczniom. Jednak prawdziwe trudności abiturienci napotkali rozwiązując zadania otwarte. W tym roku zadań typowych było niewiele, zdecydowana większość zadań wymagała od maturzystów pomysłowości, a niektóre również dużej sprawności rachunkowej. Wśród zadań otwartych uczniowie znaleźli dwa zadania na dowodzenie. Obydwa były dość trudne, przy czym w tym dotyczącym geometrii już nawet zrozumienie treści i prawidłowe uzupełnienie rysunku było sporym wyzwaniem dla niektórych maturzystów.

 
Wielu abiturientom kłopoty sprawiło zadanie z rachunku prawdopodobieństwa oraz – jak zawsze pracochłonne – zadanie z geometrii analitycznej. Po raz kolejny aż siedem punktów można było zdobyć za zadanie optymalizacyjne. Miało ono bardziej rozbudowaną treść niż rok temu, ale poziomem trudności nie odbiegało od swoich odpowiedników z poprzednich matur. Ze standardów maturalnych w arkuszu znalazło się miejsce na równanie trygonometryczne, zadanie z funkcji kwadratowej z parametrem oraz łatwe zadanie o stycznej do paraboli.

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym w 2018 roku była egzaminem trudnym, zadania były nieszablonowe i zapewne dla wielu maturzystów zaskakujące. Dodatkowym problemem był brak czasu, bo tegoroczna matura wymagała dużej sprawności w planowaniu i samej realizacji rozwiązania, przez co wielu maturzystów nie było w stanie zrobić wszystkich zadań w ciągu maturalnych trzech godzin. Uczniowie, którzy uczęszczali na nasz kurs maturalny z pewnością mieli ułatwione zadanie, gdyż wiele zadań z tegorocznej matury ma swój odpowiednik w materiałach, sprawdzianach lub maturach próbnych przygotowanych przez Collegium Novum. Jako potwierdzenie przedstawiamy w poniższych tabelkach kilka wybranych przykładów zadań z matury i ich odpowiedników z materiałów naszego kursu maturalnego.
 
Wykładowca matematyki Collegium Novum
Adam Naszydłowski
 
 
Komentarz do matury 2017

 

MATURA 2017 Z MATEMATYKI
BEZ NIESPODZIANEK


POZIOM PODSTAWOWY

 

W piątek 5 maja odbyła się matura z matematyki na poziomie podstawowym. Poziom trudności zadań maturalnych był zbliżony do matur z dwóch poprzednich lat, przy czym w tym roku obyło się bez zadań nietypowych, które pojawiały się na poprzednich maturach.

 

Po raz kolejny połowę wszystkich punktów można było zdobyć rozwiązując prawidłowo zadania zamknięte. Większość tych zadań była standardowa i raczej nie powinny one sprawić maturzystom problemów. Jednakże niektóre z nich były podchwytliwe (np. zadanie o gatunku zagrożonym wyginięciem), a jeszcze inne nieco bardziej złożone, przez co maturzysta musiał poświęcić na rozwiązanie więcej czasu. 

 

Wzorem poprzednich lat, wśród zadań otwartych znalazła się nierówność kwadratowa, przy czym w tym roku była ona bardzo łatwa, nie wymagała wielu przekształceń, a nawet obliczania popularnej „delty”. Oczywiście znalazło się także miejsce dla zadań na dowodzenie, które zawsze sprawiają maturzystom sporo kłopotów. Tym razem najwięcej punktów można było zdobyć za zadanie z geometrii analitycznej, które było – jak to często bywa w przypadku takich zadań – dość pracochłonne. Ostatnie zadanie otwarte, dotyczące ostrosłupa, z powodu „brzydkiego” wyniku mogło dostarczyć maturzystom sporo emocji i pewnie wielu z nich zastanawiało się, czy oby na pewno nie popełnili błędu.

 

Podsumowując, tegoroczna matura z matematyki na poziomie podstawowym nie różniła się w sposób istotny poziomem trudności w porównaniu z ubiegłorocznym egzaminem. Kursanci Collegium Novum z pewnością zauważyli, że większość zadań z tegorocznej matury ma swój odpowiednik w materiałach, sprawdzianach lub maturach próbnych przygotowanych przez Collegium. Potwierdzeniem są poniższe tabelki, w których prezentujemy kilka wybranych przykładów zadań z matury i ich odpowiedników z materiałów naszego kursu maturalnego do matury 2017.

 

 

POZIOM ROZSZERZONY

 

We wtorek 9 maja maturzyści przystąpili do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym. Egzamin okazał się być trudny, na poziomie zbliżonym do matury ubiegłorocznej. 

 

W tym roku w arkuszu maturalnym znalazły się tylko cztery zadania zamknięte i jedno zadanie „kodowane”. Tradycyjnie zadania te były dość łatwe i powinny być dla maturzystów jedynie dobrą rozgrzewką przed dalszą częścią egzaminu.

 

Poważniejsze wyzwanie stanowiły zadania otwarte, choć oczywiście nie wszystkie były bardzo wymagające. Do tych nietrudnych z pewnością można zaliczyć zadanie o stycznej do wykresu funkcji czy też równanie trygonometryczne. Standardowym zadaniem było także wysoko punktowane zadanie o ciągach – wysoka punktacja wynikała tu głównie z nakładu pracy, jaki trzeba było włożyć w rozwiązanie układu równań. Maturzyści zmierzyli się także z dwoma zadaniami na dowodzenie – dowód algebraiczny wymagał szczególnej czujności, gdyż tym razem nierówność do uzasadnienia była nierównością ostrą. Jednym z najtrudniejszych zadań na tegorocznej maturze było zadanie o kuli wpisanej w czworościan. Wymagało ono od maturzystów sporej wyobraźni i już wykonanie prawidłowego rysunku mogło niektórym uczniom sprawić problem. Znów najwięcej, bo aż siedem punktów, można było zdobyć za zadanie optymalizacyjne. W tym roku w zadaniu optymalizacyjnym maturzysta nie znalazł żadnych danych liczbowych, co z pewnością zwiększyło poziom jego trudności. Dla kursantów Collegium Novum nie było to jednak zaskoczenie, gdyż na maturze próbnej naszego kursu także napotkali w zadaniu optymalizacyjnym podobną sytuację.

 

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym była w tym roku znów trudna, co jednak nie jest zaskoczeniem i tylko potwierdza wcześniejsze zapowiedzi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Mimo to, nasi kursanci na pewno nie mają powodów do narzekań, gdyż wiele zadań z tegorocznej matury ma swój odpowiednik w materiałach, sprawdzianach lub maturach próbnych przygotowanych przez Collegium Novum. Jako potwierdzenie przedstawiamy w poniższych tabelkach kilka wybranych przykładów zadań z matury i ich odpowiedników z materiałów naszego kursu maturalnego.

 
 
 
Komentarz do matury 2016
 
Komentarz do matury 2015


Komentarz do matury 2014


Komentarz do matury 2013

 

Komentarz do matury 2012
 
 
Komentarz do matury 2011

koordynatora pionu matematycznego w Collegium Novum
- Grzegorza Pałgana.
Piątego maja odbyła się druga edycja, obowiązkowej dla wszystkich abiturientów, matury z matematyki. W licznych głosach maturzystów opuszczających sale egzaminacyjne oraz na wielu forach internetowych przeważała opinia, że tegoroczna matura, w porównaniu z jej pierwszym „wcieleniem” z roku 2010, była  niemiłą niespodzianką ze względu na wyśrubowany poziom. Przy czym zaskoczeniem nie były karkołomne obliczenia czy pojedyncze, wyrafinowane zadania „z pomysłem”,  lecz raczej fakt, że dokonano niespodziewanego przeskoku z „łatwej” matury 2010 do wyraźnie trudniejszej w tym roku.  W Collegium Novum matura 2011 nas jednak nie zaskoczyła.  Na kursie 2010/2011 naszych kursantów przygotowaliśmy do takiej niemiłej niespodzianki na maturze dzięki ścisłej korelacji naszego programu nauczania z wymaganiami CKE zawartymi w podstawie programowej. Wszystkie zadania, które pojawiły się na obu poziomach na maturze w tym roku mają swoje odpowiedniki w zadaniach przygotowanych dla kursantów Collegium Novum. 
Spora część zadań z matury to DOKŁADNIE te same zadania z materiałów naszego kursu (być może ciut inaczej sformułowanych lub też z innymi danymi liczbowymi). W pozostałych zadaniach wyraźnie widać, że wszystkie komponenty potrzebne do ich rozwiązania były podane na wykładzie. Albo też należało przypomnieć sobie wiedzę z dwóch czy trzech zadań prezentowanych na kursie, aby maturzysta pokonał trudności postawione przed nim w konkretnym zadaniu na maturze.