Matematyka - 182-203 godziny zajęć

Przygotowaliśmy trzy formy poziomu kursu przygotowującego do matury pod kątem dalszego wyboru uczelni.

Dla osób, którym nie wystarcza regularny poziom rozszerzony przygotowaliśmy specjalną ofertę: POZIOM ROZSZERZONY plus (w skrócie PR+). Opis grup PR+ znajduje się w dalszej części. Programy kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego z matematyki są w 100% dostosowane do zasad obowiązujących na maturze 2022 i 2023.

 

Kto zyska najwięcej na kursie maturalnym z matematyki w Collegium Novum:

 • Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2022 z matematyki na poziomie podstawowym jako obowiązkowego przedmiotu maturalnego,
 • Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2022, którzy w procesie rekrutacyjnym na kierunki ścisłe będą potrzebować dobrych wyników z matury z matematyki na poziomie rozszerzonym,
 • Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2023 (drugoklasiści),
 • Maturzyści z roku 2021 i lat ubiegłych, którzy pragną poprawić swoje wyniki z matury.

 

Kurs jest skierowany także do wszystkich:

 • którym samo zdanie matury nie wystarczy – chcą osiągnąć jak najwyższy wynik na egzaminie,
 • tych, którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • osób gotowych w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • a także tych, którzy wiedzą, że praca będzie procentowała, a wiara we własne możliwości przyniesie wymarzony sukces. 

 

Kurs z matematyki dla wszystkich poziomów posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Jest to dodatkowa gwarancja wysokich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.

 

Poziom podstawowy

Kurs matematyki podstawowej Collegium Novum prowadzony jest od podstaw. Oznacza to, że nawet osoby, które przyszły do nas z minimalną wiedzą, są w stanie zdać maturę na dobrym poziomie, jeśli tylko w pełni wykorzystają możliwości oferowane im na naszym kursie. Program naszego kursu co roku przechodzi szereg modyfikacji, które uwzględniają wszystkie wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w kwestii nowej podstawy programowej. 

 

Konstrukcja kursu: matematyka poziom podstawowy.

Na kurs ten przeznaczone są 182 godziny lekcyjne. Składniki kursu:

 • Zajęcia z wykładowcą (wykład + ćwiczenia): 26 spotkań po 4 godziny = 104 godziny lekcyjne.
 • Konsultacje-repetytoria z wykładowcą: 5 spotkań po 4 godziny = 20 godzin lekcyjnych.
 • Praca własna ze Skryptem w postaci elektronicznej: 30 godzin lekcyjnych.
 • Praca własna z Zestawami Zadań Testowych w postaci elektronicznej: 20 godzin lekcyjnych.
 • Jednorazowe Warsztaty Umiejętności: 4 godziny lekcyjne. 
 • Zewnętrzna matura próbna: 4 godziny lekcyjne.
  Łącznie: 124 godziny zajęć z wykładowcą w szkole, 50 godzin pracy własnej na wskazanych materiałach Collegium Novum, 4 godziny warsztatów oraz duża 4 godzinna matura próbna.

 

A do tego:

 • Konsultacje indywidualne z wykładowcą przed lub po zajęciach (bez konieczności zapisywania się).
 • Regularne sprawdziany umożliwiające ewaluację postępów w nauce.
 • Duża liczba arkuszy maturalnych. Rozwiążemy ponad 20 arkuszy maturalnych (część z nich będzie w rozdrobnionej formie, pogrupowana w tematyczne Sekcje Maturalne).
 • Możliwość wykupienia w marcu dodatkowego kursu Ostatni Trening, podczas którego rozwiążemy około 10 dodatkowych arkuszy maturalnych. 
 • Dostęp do Dzienniczka elektronicznego, który umożliwia pobieranie materiałów do nauki, kontakt z wykładowcą, sprawdzanie swoich ocen i sprawdzanie, co jest zadane jako praca domowa, pobieranie grafików i terminarzy, sprawdzanie możliwości odpracowywania zajęć, gdy jest się nieobecnym na wykładzie.
 • Nowoczesne, dynamiczne prezentacje multimedialne wykorzystywane podczas wykładów. 
 • Regularnie zadawane prace domowe i zestawy do samodzielnej nauki.

 

Materiały do kursu: matematyka poziom podstawowy.

Wszystkie poniżej wymienione materiały są wliczone w cenę kursu.

Materiały drukowane – na każdym wykładzie kursant otrzymuje zestaw zadań wraz z kluczem odpowiedzi. Materiał ten zawiera w sobie również zadania do prac domowych.

Skrypty do wykładów – to dokumenty w postaci elektronicznej przypisane do danego wykładu, przeznaczone do pracy własnej. Zawierają one przypomnienie zagadnień teoretycznych (definicje, twierdzenia, wzory), liczne przykłady rozwiązań typowych zadań maturalnych oraz rozwiązania niektórych zadań maturalnych wraz z komentarzem „czego oczekuje egzaminator”. 

Zestawy Zadań Testowych – to kolejne dokumenty w postaci elektronicznej przypisane do danego wykładu, przeznaczone do pracy własnej. Zawierają one kilkanaście/kilkadziesiąt zadań testowych wraz z kluczem odpowiedzi.

Tablice Wzorów – udostępnianie w formie zarówno elektronicznej na Dzienniczku, jak również w postaci papierowej na wykładach.

 

Poziom rozszerzony

W maju 2015 roku po raz pierwszy matura została przeprowadzona według nowej podstawy programowej. Wymagania programowe matury zostały poszerzone o dział rachunku różniczkowego. Zostały też one rozbudowane w wielu obszarach trygonometrii, ciągów i prawdopodobieństwa. Od tego czasu program naszego kursu przeszedł szereg modyfikacji, które uwzględniają wszystkie wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w kwestii nowej podstawy programowej. Aby sprostać wymaganiom matury 2020 i 2021 wydłużyliśmy nasz kurs matematyki rozszerzonej oraz dodaliśmy moduł w postaci zestawów zadań testowych.

Kurs matematyki rozszerzonej Collegium Novum jest prowadzony od podstaw. Oznacza to, że osoby, które mają dobrze opanowany poziom podstawowy, ale duże braki na poziomie rozszerzonym, są w stanie dobrze zdać maturę, o ile w pełni wykorzystają możliwości oferowane na naszym kursie.

 

Konstrukcja kursu: matematyka poziom rozszerzony.

 • Na kurs ten przeznaczone są 203 godziny lekcyjne. Składniki kursu:
 • Zajęcia z wykładowcą (wykład + ćwiczenia): 27 spotkań po 4 godziny = 108 godzin lekcyjnych.
 • Konsultacje-repetytoria z wykładowcą: 4 spotkania po 4 godziny = 16 godzin lekcyjnych.
 • Praca własna ze Skryptem w postaci elektronicznej: 40 godzin lekcyjnych.
 • Praca własna z Zestawami Zadań Testowych w postaci elektronicznej: 27 godzin lekcyjnych.
 • Jednorazowe Warsztaty Umiejętności: 4 godziny lekcyjne. 
 • Zewnętrzna matura próbna: 4 godziny lekcyjne.
  Łącznie: 124 godziny zajęć z wykładowcą w szkole, prawie 70 godzin pracy własnej na wskazanych materiałach Collegium Novum, 4 godziny warsztatów oraz duża 4 godzinna matura próbna.

 

A do tego:

 • Konsultacje indywidualne z wykładowcą przed lub po zajęciach (bez konieczności zapisywania się).
 • Regularne sprawdziany umożliwiające ewaluację postępów w nauce.
 • Duża liczba arkuszy maturalnych. Rozwiążemy ponad 20 arkuszy maturalnych (będą one w rozdrobnionej formie, pogrupowana w tematyczne Sekcje Maturalne).
 • Możliwość wykupienia w marcu dodatkowego kursu Ostatni Trening, podczas którego rozwiążemy około 10 dodatkowych arkuszy maturalnych. 
 • Dostęp do Dzienniczka elektronicznego, który umożliwia pobieranie materiałów do nauki, kontakt z wykładowcą, sprawdzanie swoich ocen i sprawdzanie, co jest zadane jako praca domowa, pobieranie grafików i terminarzy, sprawdzanie możliwości odpracowywania zajęć, gdy jest się nieobecnym na wykładzie.
 • Nowoczesne, dynamiczne prezentacje multimedialne wykorzystywane podczas wykładów. 
 • Regularnie zadawane prace domowe i zestawy do samodzielnej nauki.

 

Materiały do kursu: matematyka poziom rozszerzony.

Wszystkie poniżej wymienione materiały są wliczone w cenę kursu.

Materiały drukowane – na każdym wykładzie kursant otrzymuje zestaw zadań wraz z kluczem odpowiedzi. Materiał ten zawiera w sobie również zadania do prac domowych.

Skrypty do wykładów – to dokumenty w postaci elektronicznej przypisane do danego wykładu, przeznaczone do pracy własnej. Zawierają one przypomnienie zagadnień teoretycznych (definicje, twierdzenia, wzory), liczne przykłady rozwiązań typowych zadań maturalnych oraz rozwiązania niektórych zadań maturalnych wraz z komentarzem „czego oczekuje egzaminator”. 

Zestawy Zadań Testowych – to kolejne dokumenty w postaci elektronicznej przypisane do danego wykładu, przeznaczone do pracy własnej. Zawierają one kilkanaście/kilkadziesiąt zadań testowych wraz z kluczem odpowiedzi.

Tablice Wzorów – udostępnianie w formie zarówno elektronicznej na Dzienniczku, jak również w postaci papierowej na wykładach. 

 

Kurs na poziomie PR+ (matematyka poziom rozszerzony plus).

 

Co to jest PR+?

PR+ to oferta dla osób, którym nie wystarcza regularny poziom rozszerzony matury. To oferta dla osób, dla których część zadań maturalnych jest zbyt schematyczna, nie zaspokajająca ich potrzeb. To oferta przede wszystkim dla tych, którzy wybierają się na studia techniczne lub finansowe i w związku z tym potrzebują mocnej matmy. 

 

Czym różnią się zajęcia PR+ od zajęć na regularnym poziomie rozszerzonym?

Jeśli chodzi o poszczególne składniki kursu (patrz powyżej: konstrukcja kursu oraz materiały do kursu) , to zajęcia PR+ i regularnego poziomu rozszerzonego nie różnią się od siebie. Jednak na zajęciach PR+ mniejszą wagę przywiązujemy do powtórki teorii i ćwiczeń wstępnych, a wiele więcej będziemy rozwiązywać zadań maturalnych, ciekawych, trudnych, z gwiazdkami. Tempo prowadzenia zajęć PR+ jest szybsze, a poziom trudności większy. 

 

Część grup PR+ będzie prowadzona przez wykładowców akademickich związanych z uczelniami takimi jak np. Politechnika Warszawska, czy Uniwersytet.

 

Czy dam sobie radę w grupie PR+?

Zajęcia w grupach PR+ rekomendujemy osobom, które w szkole bez większych problemów radzą sobie na poziomie rozszerzonym. 

 

Jak mam się zapisać do grupy PR+?

Przede wszystkim sprawdź, czy pasują Ci zaproponowane przez nas terminy zajęć grup PR+. Wypełniając formularz zgłoszeniowy lub dzwoniąc do biura zaznacz, że chcesz uczęszczać do grupy PR+. Następnie wyślij formularz. Jeśli masz pytania - dzwoń lub pisz.