Język polski - 130 godzin zajęć

harmonogram kursu

Częstotliwość: raz w tygodniu
130 godzin zajęć
 
Matura 2017 i 2018
 
poziom podstawowy - 130 godzin lekcyjnych.
 •  poniedziałek  16.30-19.30
 •  wtorek  16.30-19.30

 •  środa  16.30-20.00

 •  sobota  9.00-12.00

 •  sobota  12.20-15.20

poziom rozszerzony - 130 godzin lekcyjnych:
 •  poniedziałek  16.30-19.30

 •  sobota  9.00-12.00

 •  sobota  12.20-15.20
   

Szczegółowe informacje na temat startu zajęć będą wysyłane indywidualnie sms-em i pocztą e-mail najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

Koniec zajęć: kwiecień 2017
 
UWAGAOferujemy Ci dodatkową elastyczność w wyborze zajęć: jeśli nie znasz swojego planu zajęć szkolnych masz możliwość na początku września zmienić grupę (i/lub przedmiot kursu).

cena kursu
 
Poziom podstawowy: 130 godzin lekcyjnych, na które składają się:
 • 120 godzin zajęć z wykładowcą (wykłady, ćwiczenia, główna zewnętrzna matura próbna, w tym 12 godzin konsultacji - repetytoriów z wykładowcą)
 • 6 godzin zajęć online
 • 4 godziny warsztatów przygotowujących do matury (jednorazowych) skutecznej nauki i stresu egzaminacyjnego
 • wszystkie drukowane materiały do zajęć oraz w/w podręczniki
 • prace domowe (nie wliczane przez nas do godzin kursu)
 • warsztaty umiejętności (zobacz w zakładce warsztaty umiejętności na stronie głównej)
 • ogromna ilość arkuszy maturalnych (w edycji matura 2016 na kursie zostanie rozwiązanych ponad 20 pełnych arkuszy maturalnych)
Cena kursu regularna: 1295– zniżki! = 1217  (szczegóły promocji poniżej).
 
Poziom rozszerzony: 130 godzin lekcyjnych, na które składają się:
 • 120 godzin zajęć z wykładowcą (wykłady, ćwiczenia, główna zewnętrzna matura próbna, w tym 12 godzin konsultacji - repetytoriów z wykładowcą)
 • 6 godzin zajęć online
 • 4 godziny warsztatów przygotowujących do matury (jednorazowych) skutecznej nauki i stresu egzaminacyjnego
 • wszystkie drukowane materiały do zajęć oraz w/w podręczniki
 • prace domowe (nie wliczane przez nas do godzin kursu)
 • warsztaty umiejętności (zobacz w zakladce warsztaty umiejętności na stronie głównej)
 • ogromna ilość arkuszy maturalnych (w edycji matura 2017 na kursie zostanie rozwiązanych ponad 20 pełnych arkuszy maturalnych)
Cena kursu regularna: 1295– zniżki! = 1217  (szczegóły promocji poniżej).

Płatności i zniżki

 • 6% zniżki za płatność w całości za zajęcia w ciągu 7 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia na zajęcia przez biuro. Zniżka aktualna jeszcze do 31 lipca 2016.
 • 3% zniżki za płatność w ratach za zajęcia w ciągu 7 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia na zajęcia przez biuro. Zniżka aktualna jeszcze do 31 lipca 2016.
 • za drugi przedmiot kursu: 50 złotych zniżki
 • za trzeci i kolejny wybrany przedmiot kursu: 100 złotych zniżki
 • 20% zniżki za kontynuację nauki w CN (na tyle przedmiotów ile było w roku ubiegłym)
 • 10% zniżki na bliskie rodzeństwo
 • 3% zniżka grupowa (grupa powyżej 3 osób)
Płatności można dokonać tylko przelewem lub poprzez wpłatę na poczcie.
 
Płatności ratalne:

Opłat za zajęcia można dokonać także w formie ratalnej. Pierwsza rata jest płatna w ciągu 7 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia na zajęcia przez biuro - jest to ostateczną gwarancją miejsca na kursie. Kolejna rata przypada na przełom października i listopada 2016 roku a kolejne na następne miesiące w odstępach miesięcznych (listopad, grudzień, styczeń itd.*).

Osoby które dokonały zapisu w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, muszą dokonać płatności przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

jeden przedmiot - trzy raty
1 rata w wysokości 480 złotych
2 rata w wysokości 460 złotych
3 rata w wysokości 440 złotych

dwa przedmioty - cztery raty (odliczono 50 złotych zniżki za drugi przedmiot kursu)
1 rata w wysokości 690 złotych
2 rata w wysokości 660 złotych
3 rata w wysokości 640 złotych
4 rata w wysokości 620 złotych


trzy przedmioty - pięć rat (odliczono 100 złotych zniżki za drugi i trzeci przedmiot kursu)
1 rata w wysokości 820 złotych
2 rata w wysokości 780 złotych
3 rata w wysokości 760 złotych
4 rata w wysokości 740 złotych
5 rata w wysokości 720 złotych


cztery i więcej przedmiotów - harmonogram ustalany indywidualnie.

*UWAGA: przy podpisywaniu umowy ratalnej prosimy o przesłanie dokładnych danych: Imienia i nazwiska, adresu zameldowania, daty urodzenia, nr PESEL, nr dowodu osobistego. W przypadku osoby niepełnoletniej umowę podpisuje jeden z rodziców.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

* Harmonogram spłat zawarty jest w umowie ratalnej, informacja telefoniczna:
505 777 200, 502 269 834, 22 424 89 66 oraz e-mail: info@collegium-novum.pl.

W momencie dopisania do grupy kursowej w trakcie trwania zajęć harmonogram ratalny ustalany jest indywidualnie.