Język angielski - 130 godzin zajęć

harmonogram kursu

Częstotliwość: raz w tygodniu

MATURA 2022 i 2023

kursy całoroczne. Zajęcia raz w tygodniu.
 

poziom podstawowy

wolne miejsca w grupach w tylko w poniższych terminach:

  •  poniedziałek  16.30-19.30 - grupa ruszyła 4 października - ostatnie wolne miejsca - możliwość dopisania do grupy i zajęć próbnych: 505 777 200


poziom rozszerzony

wolne miejsca w grupach w tylko w poniższych terminach:

  •  sobota   9.00-12.00 - grupa ruszyła 9 października - ostatnie wolne miejsca
  •  sobota   12.20-15.20 - grupa ruszyła 9 października - ostatnie wolne miejsca
  •  niedziela   9.00-12.00 - grupa ruszyła 17 października - ostatnie wolne miejsca
Początek zajęć: Szczegółowe informacje na temat startu zajęć będą wysyłane indywidualnie sms-em i pocztą e-mail najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu.Terminy startu grup podane powyżej mogą jeszcze ulec zmianom.
 
System elastycznego wyboru zajęć: masz możliwość zmiany przedmiotu lub grupy zajęciowej we wrześniu, po tym jak otrzymasz swój plan zajęć szkolnych. Dodatkowo umożliwiamy zmianę grupy lub/i przedmiotu w ważnych dla Ciebie przypadkach także w trakcie roku szkolnego w Collegium (oczywiście pod warunkiem wolnego miejsca w konkretnej grupie).
 
W związku z wieloma zapytaniami jak będą wyglądały zajęcia w momencie gdy jednak nastąpi ponowne zamknięcie szkół:

Zgodnie z informacjami płynącymi z ministerstwa zmierzamy do uruchomienia normalnie regularnych zajęć w szkole. Gdyby jednak na jakiś czas trzeba było nasze kursy przenieść do sieci to jesteśmy na to przygotowani!

Collegium Novum kończyło zajęcia do matury 2021 w sytuacji całkowitego zamknięcia szkół. Wszystkie nasze zajęcia przerzuciliśmy do sieci i kończyliśmy je w systemie zdalnym. Dzięki tym doświadczeniom a także dzięki pełnemu kursowi on-line który zrealizowaliśmy bezpośrednio przed maturą 2021, nabraliśmy doświadczenia w tej formie kształcenia i na bazie tych doświadczeń a także dogłębnej analizy ankiet ewaluacyjnych, rozmów z wykładowcami, obserwacji i analiz własnych przygotowaliśmy program awaryjnego przeniesienia wszystkich lub części zajęć do sieci. W razie potrzeby zajęcia te odbędą się w identycznych terminach i w tym samym wymiarze czasowym jak zajęcia stacjonarne - na żywo on-line z wykładowcą. Dodatkowo gdyby taka sytuacja miała miejsce przygotowaliśmy system dodatkowych wykładów jako bonus dla naszych kursantów.
 
Koniec zajęć: kwiecień 2022r.