Język angielski - 130 godzin zajęć

OSTATNI TRENING  ĆWICZENIOWY  KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU MATURALNEGO W 2019 ROKU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kurs prowadzony jest w okresie luty/marzec-kwiecień 2019. Podczas rozwiązywania zadań maturalnych słuchacze powtarzają i utrwalają zagadnienia gramatyczne i tematyczne oraz ćwiczą pisanie wypowiedzi pisemnych z poziomu podstawowego i rozszerzonego. Wszystkie te zagadnienia omawiane są podczas rozwiązywania autentycznych arkuszy maturalnych, które pojawiły się w poprzednich sesjach egzaminacyjnych oraz podczas egzaminów próbnych. Ponadto, pod koniec każdych zajęć uczniowie mają szansę prowadzenia rozmowy z egzaminatorem, opisują ilustracje i odpowiadają na pytania oraz uzasadniają swoje opinie co daje możliwość utrwalania zadań i procedur maturalnych charakterystycznych dla egzaminu ustnego.

Kurs z języka angielskiego posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Oznacza to, iż jakość kształcenia w obszarach takich jak: kwalifikacje zawodowe wykładowców, treści kształcenia zawarte w programach nauczania oraz sposób ich realizacji są na najwyższym poziomie.

Cele kursu:

 • powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy,
 • uzupełnienie wiedzy,
   
 • wykształcenie umiejętności niezbędnych do napisania wypowiedzi pisemnej zgodnej z funkcjonującymi standardami egzaminacyjnymi,
   
 • praktyczne zastosowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
   

sposób nauczania
 

 • ćwiczenia (rozwiązywanie arkuszy maturalnych, zadań leksykalno-gramatycznych oraz ustnych zestawów maturalnych)
   
 • konsultacje
   
 • rozmowy z wykładowcą
   

Oczekiwane rezultaty po kursie:

podsumowanie, powtórzenie i utrwalenie wiadomości z całego przedmiotu
• nabranie wprawy w pracy z arkuszami maturalnymi
• dodatkowa mobilizacja do nauki w bezpośrednim okresie przygotowawczym do matury
• usystematyzowanie i uporządkowanie wiedzy


harmonogram kursu, grupy i terminy
40 godzin lekcyjnych zajęć

TERMINY:

Poziom rozszerzony:

 •  niedziela  8.50-12.10, terminy zajęć: 24 luty, 3, 10, 17, 24, 31 marca i 7, 14, 28 kwietnia - brak miejsc
 •  niedziela  12.20-15.40, terminy zajęć: 24 luty, 3, 10, 17, 24, 31 marca i 7, 14, 28 kwietnia - brak miejsc

Cena kursu: 590zł (płatność jednorazowa)

Jak się zapisać:

 • poprzez formularz na stronie (wybierając konkretną grupę Matura 2019 z rozwijalnego menu - UWAGA - do kursów OT nie wybieramy warsztatu)
 • telefonicznie w biurze
 • osobiście w biurze lub szkole (godziny pracy biura i szkoły w zakładce kontakt)


Płatność za zajęcia tylko w całości (tylko przelew lub wpłata na poczcie)
Liczba miejsc ograniczona (liczy się kolejność zgłoszeń).

Zapraszamy
Collegium Novum