Język angielski - 130 godzin zajęć

Komentarz do matury 2016

poziom rozszerzony


poziom podstawowy

 

Komentarz do matury 2015

poziom rozszerzony


poziom podstawowy

Komentarz do matury 2014
poziom podstawowy

 

       Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym w roku 2014 nie odbiegał w żaden sposób (ani strukturalnie, ani na poziomie trudności) od tych odbywających się w latach ubiegłych. Składał się standardowo z ośmiu zadań mających na celu zbadanie umiejętności rozwiązywania zadań w obrębie trzech płaszczyzn: słuchania, czytania i pisania.

       W części „Rozumienie słuchanego tekstu” zdający mieli za zadanie rozwiązać trzy zadania.

Pierwsze z nich to klasyczne zadanie typu true/false, drugie to dopasowywanie zdań podsumowujących do wypowiedzi lektorów, trzecie natomiast zadanie to wybór właściwiej odpowiedzi. Wszystkie z wyżej wymienionych zadań to z pewnością najczęściej ćwiczone warianty

podczas kursu. Słuchania nie da się nauczyć inaczej niż poprzez regularne ćwiczenie tej umiejętności. W związku z tym na kursie uczący się nie tylko słuchają na każdych zajęciach, ale również wraz z prowadzącym analizują swoje odpowiedzi, uczą się odnajdywać najbardziej istotne treści oraz poznają wszystkie możliwe typy tekstów mówionych.

       Druga część egzaminu - rozumienie tekstu pisanego - składa się, jak w latach poprzednich, z trzech zadań. Pierwsze zadanie to tekst zaczerpnięty ze strony independent.co.uk poświęcony w głównej mierze adaptacjom „Pride and prejudice” Jane Austin. Zadanie polega na dopasowywaniu nagłówków do fragmentów tekstu. Zadanie drugie to tekst z „This Rough Magic, Mary Sewart, retold by Diane Mowat, OUP 2000”, oraz zdania, które należy określić jako prawdziwe lub fałszywe. Następnie zadanie trzecie to tekst prasowy z www.news.sky.com; www.guardian.co.uk i do tego ćwiczenie polegające na wyborze właściwej odpowiedzi, zgodnej z treścią tekstu. Czytając treści tych tekstów, jak też zadania do wykonania, należy stwierdzić, że nie powinny one przysporzyć słuchaczom trudności. Wydają się nie być specjalnie trudnymi zarówno w warstwie leksykalnej, jak też zadania do nich skonstruowane pozbawione są dwuznaczności i „pułapek”. Analizując tę część matury nie da się nie zauważyć, że teksty czytane i omawiane na kursie nie tylko nie odbiegają od nich poziomem, ale również w pełni wyczerpują wszystkie możliwe opcje, w tym fragmenty opowiadań, wycinki prasowe, artykuły popularno-naukowe i inne rodzaje tekstów pisanych.

       Trzecia część matury pisemnej to dwa teksty użytkowe. Na początek wiadomość do kolegi z kursu językowego - typ tekstu doskonale znany słuchaczom kursu, omawiany i ćwiczony niejednokrotnie. Na koniec list nieoficjalny do znajomego z Anglii. Część abiturientów obawiała się listu oficjalnego, w związku z tym byli prawdopodobnie mile zaskoczeni formą nieoficjalną. 

Przesadą byłoby stwierdzenie, że tym razem list był zupełnie bezproblemowy. Należało przekazać sporo informacji, w tym: poinformować o sprzedaży, wyrazić zadowolenie, napisać o swoich planach czy opisać zaistniały problem. Niemniej jednak, słuchacze, którzy pilnie uczestniczyli w zajęciach, pamiętali o wielokrotnie wyjaśnianych zasadach gramatycznych, stososwali struktury gramatyczne oraz nie zapomnieli o stale podkreślanych podczas kursu regułach dotyczących zachowywania odpowiedniej formy. W związku z tym nie powinni mieć najmniejszych powodów do obaw co do wyników z tej części egzaminu z języka angielskiego.

       Uczestnicy kursu nie powinni mieć również obaw co do części ustnej egzaminu maturalnego. Ogromna liczba omówionych zestawów, liczne ćwiczenia grupowe i indywidualne, nieustannie przypominane słownictwo i struktury gramatyczne powinny pozwolić wszystkim zdającym odnieść sukces na maturze i rozwinąć ogólne kompetencje językowe przydatne na studiach oraz w życiu prywatnym i zawodowym.

       Z całego serca życzę wszystkim zdającym powodzenia na maturze i sukcesów w rekrutacji na wymarzone studia.

 

Cezary   
  

Komentarz do matury 2014
poziom rozszerzony

 

 

7 maja uczniowie napisali egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Tegoroczny egzamin maturalny był tematem wielu rozmów i spekulacji związanych z poziomem trudności egzaminu. Uczniowie obawiali się, że egzamin będzie trudniejszy w związku z zmieniającą się  formułą egzaminu z języków obcych w kolejnym roku szkolnym.

 

Egzamin maturalny z języka angielskiego z maja 2014 miał jak zawsze już od wielu lat tak samą formułę. Egzamin składał się z części 1 i części 2 czyli do zrobienia było 9 zadań sprawdzających umiejętności:  rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, stosowania struktur gramatyczno-leksykalnych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej. 

 

Część pierwsza egzaminu pisemnego spełniła oczekiwania moich kursantów. Zadanie pierwsze i drugie, sprawdzające umiejętność zastosowania struktur gramatyczno-leksykalnych były dość podchwytliwe i dawały do myślenia ale uważam, iż większość moich kursantów rozwiązała te zadania poprawnie. Podczas zajęć rozwiązywaliśmy dużo zadań, które ćwiczyły i utrwalały umiejętność rozwiązywania tego rodzaju problemów. Ponadto, w zadaniu trzecim znalazły się  trzy formy pisemne, które uczniowie wielokrotnie pisali podczas zajęć czyli rozprawka, recenzja oraz mniej lubiane opowiadanie. Na podstawie rozmów z moimi uczniami wiem, ze większość moich słuchaczy wybrała rozprawkę. Mam nadzieję, ze wszyscy pamiętali o właściwej kompozycji i zastosowaniu zwrotów, których się uczyliśmy podczas zajęć. 

 

Część druga egzaminu sprawdzała pozostałe umiejętności (umiejętność rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu czytanego oraz umiejętność  zastosowania struktur gramatyczno-leksykalnych). Zadania nr 4, 5 i 6 miały formułę z poprzednich lat co oznacza że uczniowie nie zostali zaskoczeni niczym nowym. Zadanie nr 4 (prawda /fałsz) i zadnie nr 5 (dobieranie) moim zdaniem były na znanym uczniom poziomie trudności. Zadnie nr 6 na temat wizyty grupy miłośników spacerów na łonie natury (ang. ramblers) w Nowym Jorku również pod względem trudności nie wykraczało poza znane kryteria. Jednak uważam, że to zadanie (wybór wielokrotny) mogło sprawić uczniom trochę problemów ponieważ tego typu zadnia zawsze szczególnie stresują kursantów. Mam jednak nadzieję, że moi słuchacze bez większych problemów wybrali poprawne odpowiedzi we wszystkich typach zadań ponieważ podczas zajęć słuchaliśmy bardzo dużo podobnych zadań maturalnych.  

 

Zadania nr 7 i 8 sprawdzały umiejętność rozumienia tekstu pisanego. Uczniowie twierdzili, że zadanie nr 7 było dla nich najtrudniejsze do zrobienia, jednakże po przeczytaniu tego tekstu stwierdzam, że jako fragment literacki jest to tekst przystępny do właściwego rozwiązania zadania typu wielokrotny wybór. Trudniejsze wydawało  mi się zadanie nr 8 (typu dopasowanie), ponieważ uczniowie zawsze się stresują tego typu zadniami. Po przeczytaniu tekstu muszę jednak powiedzieć, że jest on fajny i dość łatwy do poprawnego rozwiązania. Ostatnie zadanie nr 9 wymagało znajomości gramatyki i idiomów, które utrwalaliśmy podczas naszych spotkań.

 

Mam nadzieje, że moi słuchacze wykorzystali wiedzę przekazaną podczas zajęć i rozwiązali arkusze egzaminacyjne jak najlepiej. Trzymam kciuki za wszystkich moich maturzystów i czekam teraz na wasze wyniki. 

 

Monika

 

 

Komentarz do matury 2013

 

 

 

poziom podstawowy

9 maja 2013 roku o godzinie 9.00 odbył się egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Obejmował on standardowo sprawdzenie umiejętności rozwiązywania zadań w obrębie trzech płaszczyzn: słuchania, czytania i pisania.

Jeśli chodzi o reakcje abiturientów, którzy się ze mną skontaktowali to są one pozytywne. Zadania mieszczące się w obrębie części "Listening" określają jako umiarkowanie łatwe. O ile niektórzy nie byli pewni swoich odpowiedzi w zadaniu numer 1 (fragment audycji radiowej na temat ciekawego maratonu), to słuchania numer 2 i 3 określają jako niezbyt skomplikowane. Zadanie drugie to wypowiedzi osób, które dzielą się swoimi wrażeniami na temat ślubu pary książęcej Williama i Catherine Middletown a zadanie trzecie to wywiad z opiekunką zwierząt w zoo. Wypowiedzi w tych nagraniach wydają się dość wyraźnie artykułowane i pozbawione niuansów językowych uniemożliwiających poprawne rozwiązanie zadań typu "true or false" oraz test wyboru. Słuchacze regularnie uczęszczający na zajęcia z pewnością byli na tyle osłuchani (ćwiczenia ze słuchania odbywają się niemal na każdych zajęciach), że poradzili sobie z tą częścią egzaminu.

Drugi etap matury pisemnej z języka angielskiego to zwyczajowo tak zwane "czytanie". Trzy zadania i trzy teksty obejmują standardowe sposoby sprawdzania tej umiejętności. Zadanie 4. to tekst "How to select a flatmate"zaadaptowany z www.flatwithme.com.au. Według mnie to jest najprostsza część tej matury. Po pierwsze jest to typ ćwiczenia wielokrotnie omawiany na zajęciach. Po drugie autorzy tak je skonstrułowali, że wybór poprawnej odpowiedzi wydaje się oczywisty. Zadanie drugie to tekst pod tytułem "Italian experience" i do tego sześć zdań, co do których zdający mieli zadanie określić czy są one prawdziwe czy nie. Na pierwszy rzut oka tekst dość długi, niemniej jednak po dokładnym przeczytaniu treść wydaje się być przystępna i rozwiązanie zadania nie powinno było przysporzyć większych problemów. Zadanie trzecie w tej części to historia zapalonego kolekcjonera autografów. Poniżej test wyboru,  który był również wielokrotnie ćwiczony na zajęciach. Warstwa leksykalna, niezbyt trudna, więc wybór poprawnej odpowiedzi niemal na pewno nie był problemem dla tegorocznych maturzystów.

Trzecia część egzaminu to sprawdzenie umiejętności pisania tekstów użytkowych. Na początek ogłoszenie o spotkaniu ze znanym naukowcem. Forma bodajże najczęściej ćwiczona na zajęciach.

Ostatnie zadanie, zadanie ósme - to list tym razem nieformalny. Należało opisać w liście do kolegi swoje doświadczenia związane z założeniem klubu młodzieżowego. Z pewnością nieoficjalna forma listu ucieszyła większość piszących maturę z języka angielskiego. Podstawowa umiejętność stosowania czasów przyszłych, teraźniejszych i przeszłych oraz słownictwo wielokrotnie omawiane na kursie z całą pewnością pozwoliło zdającym pomyślnie napisać list. Mam nadzieję, że słuchacze pokusili się również o zdobycie punktów za tzw. bogactwo językowe, na które staraliśmy się kłaść nacisk na cotygodniowych zajęciach.

Jeśli chodzi o egzamin ustny myślę, że słuchacze sobie również z nim poradzą. Wielokrotnie ćwiczyliśmy wszystkie typy zadać, opisaliśmy wiele ilustracji i odpowiedzieliśmy na niezliczoną liczbę pytań.

Podsumowując maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym uważam, że nie mogła ona zaskoczyć naszych słuchaczy ani warstwą leksykalną ani gramatyczną jak również typami zadań tak często ćwiczonymi na naszych zajęciach.

Szczerze życzę, szczególnie moim uczniom i słuchaczom, ale również wszystkim abiturientom jak najlepszego wyniku na maturze i dostania się na wymarzone studia.

z pozdrowieniami

Cezary

 

poziom rozszerzony

 

9 maja 2013 roku o godzinie 14.00 odbył się egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym składający się z dwóch części.

 

Część pierwsza polegała na sprawdzeniu umiejętności ucznia w zastosowaniu różnorodnych struktur gramatyczno-leksykalnych oraz pisania dłuższej wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej.
Część druga sprawdzała umiejętności ucznia w zakresie rozumienia tekstu słuchanego i czytanego w połączeniu z zastosowaniem umiejętności stosowania struktur leksykalno-gramatycznych.
Maturzyści, którzy skontaktowali się ze mną stwierdzili, że tegoroczny egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym był dla nich łatwy i przewidywalny.

Część pierwsza egzaminu z pewnością nie zaskoczyła moich słuchaczy ponieważ zagadnienia gramatyczne i słownictwo które pojawiło się w zadaniu nr 1 i 2 na tegorocznym egzaminie maturalnym zawarte były w materiale zajęć. Zadania, które uczniowie rozwiązywali podczas ostatnich miesięcy pozwoliły im na wyćwiczenie poprawnego zastosowania struktur leksykalno-gramatycznych więc myślę, że ta część egzaminu uczniowie napisali poprawnie.
W oparciu o moje doświadczenie musze stwierdzić ze uczniowie zawsze się stresują wypowiedzią pisemna. Moi słuchacze szczególnie nastawiali się na wybór rozprawki i dlatego uważam ze najwięcej osób prawdopodobnie wybrało temat nr 1 z zadania nr 3. Uważam, że rodzaje wypowiedzi wieloaspektowej które pojawiły się na egzaminie nie wystraszyły naszych słuchaczy ponieważ
zasady poprawnego pisania rozprawek, opowiadań jak i opisów zostały szczegółowo omówione podczas zajęć.

Część druga egzaminu maturalnego składająca się z zadań zamkniętych sprawdzających umiejętność rozumienia tekstu słuchanego i czytanego oraz rozpoznania i zastosowania struktur gramatycznych również nie zaskoczyła naszych kursantów. Zadania, które pojawiły się na tegorocznym egzaminie maturalny dotyczyły zagadnień tematycznych takich jak np. zakupy, sport, kultura, technika, zdrowie. Uczniowie określili zadania z rozumienia ze słuchu jako łatwe i stwierdzili ze warto było ćwiczyć podobne zadania przez cały rok. Zadania dotyczące rozumienia tekstu czytanego także nie były moim zdaniem zaskoczeniem dla moich kursantów ponieważ na wszystkich zajęciach wykonywaliśmy tego typu ćwiczenia (zadania wielokrotnego wyboru, dobieranie, zastosowanie i rozpoznanie właściwych struktur leksykalno-gramatycznych). Uważam ,że uczniowie, którzy zastosowali się do moich porad i aktywnie brali udział w zajęciach byli w stanie napisać tegoroczny egzamin z bardzo dobrym wynikiem.

Ponadto, chciałabym raz jeszcze życzyć powodzenia wszystkim mat podczas egzaminów ustnych. Jeszcze raz gratuluję osobom, które już zdały ten egzamin ze znakomitymi wynikami (co mogę uczciwie stwierdzić po przeczytaniu waszych miłych smsów i maili) i trzymam kciuki za moich pozostałych kursantów.
Powodzenia

 

Monika
Collegium Novum


Komentarz do matury 2012

 
 
 
 

 

 

poziom podstawowy

Tegoroczna matura z języka angielskiego tylko częściowo różniła się od tej z lat poprzednich. Część pisemna odbywała się na tych samych zasadach jak w latach ubiegłych. Składała się standardowo z trzech części: słuchanie, czytanie i pisanie.

Słuchanie obejmowało trzy typy zadań. Pierwsze to zadanie typu true/false – wywiad z reżyserką filmów dokumentalnych. Sądzę, że ten rodzaj zadania nie był obcy słuchaczom naszego kursu. Przesłuchawszy niezliczoną ilość takich tekstów zdający dokładnie znali niuanse i sposoby wyławiania prawidłowych fragmentów tekstu. W moim przekonaniu treść i język używany w tym wywiadzie nie był trudny. Słownictwo sukcesyjnie omawiane na kursie (choćby część, która poruszała temat sztuki i rozrywki oraz świata naturalnego) w pełni obejmowało poruszane w zadaniu tematy.

Zadanie drugie to typ ćwiczenia, w którym dopasowujemy nagłówki do wygłaszanych wiadomości. Moim zdaniem typ ten funkcjonuje zdecydowanie częściej w dziale poświęconym tekstom czytanym. Niemniej jednak uważam, że było to zadanie łatwe i śmiem twierdzić, że w ogromnej większości słuchacze rozwiązali je poprawnie. Przy odrobinie koncentracji nie da się nie wskazać odpowiedniego zdania podsumowującego usłyszaną wiadomość.

Zadanie trzecie to klasyczny i bez przerwy pojawiający się na maturze typ słuchania polegający na wyborze właściwej odpowiedzi lub kontynuacji zdania. Moim zdaniem to zadanie było najtrudniejsze na tegorocznej maturze. Wymagało koncentracji i umiejętności precyzyjnego znalezienia poprawnych odpowiedzi. Jeśli chodzi o warstwę leksykalną nie powinna była być problemem dla naszych słuchaczy. Temat zakupów online był wielokrotnie omawiany i powtarzany w kontekście tekstów pisanych, czytanych jak też w ramach dialogów prowadzonych w trakcie ćwiczeń do matury ustnej. Nie sądzę, aby stanowił zaskoczenie dla uczestników naszych kursów.

Część poświęcona czytaniu tekstów obejmowała trzy rodzaje zadań: dobieranie właściwych nagłówków, zadanie typu true/false oraz dobieranie właściwych odpowiedzi.

Jeśli chodzi o zadanie pierwsze to był to wybór nagłówków do fragmentów tekstu o dziele J. R. R. Tolkiena. Zadanie wydaję się być łatwe. Opierając się na opiniach przesłanych przez naszych słuchaczy stwierdzam, że nie mieli oni problemów z rozwiązaniami. Treść dość przystępna, słownictwo umiarkowanie trudne, ale zrozumiałe dla słuchaczy, którzy na naszych kursach rozwiązywali liczne ćwiczenia tego typu.

Zadanie drugie to fragment „The Mouse on Mango street” Sandry Cisneros. Tekst napisany językiem literackim, na pierwszy rzut oka trudny. Wydaje się jednak, że zdania typu true/false nie stanowiły problemu dla zdających. Ten typ ćwiczenia to bodajże najczęściej ćwiczona forma. O ile nie przeszkodziła trema, jestem pewien, że nasi absolwenci poradzili sobie z zadaniem.

Zadanie trzecie to tekst zaczerpnięty z „Daily mail”, wraz z testem wyboru. Typ ćwiczenia standardowy, nie odbiegający od tych ćwiczonych na zajęciach, średnio trudny język, myślę, że zadanie najłatwiejsze w tej części egzaminu.

Jak zwykle najwięcej emocji wśród abiturientów wzbudza ostatnia część egzaminu pisemnego – krótka i długa forma wypowiedzi. Tym razem zdający mieli za zadanie napisać wiadomość do kolegi o odwołanym meczu. Z pewnością niektórzy zdający mogli mieć chwilową wątpliwość dotyczącą wyboru odpowiedniego słownictwa. Mam na myśli konkretne sformułowanie wymagane w punkcie odnoszącym się do samej informacji o „odwołaniu meczu”. Z drugiej strony cieszy mnie relacja niektórych z naszych słuchaczy, którym doskonale utkwiło choćby takie wyrażenie jak „cancel a match”.

List do byłego nauczyciela języka angielskiego to temat dłuższej formy wypowiedzi. Problemem mogła być decyzja co do formy listu; na pierwszy rzut oka oficjalna. Jednakże znając realia i relacje w krajach anglosaskich kwesta ta nie jest taka oczywista. Nie powinna była też stanowić o odebraniu punktów za tak zwaną „formę”. Co do treści: poinformowanie o zamiarze zorganizowania spotkania, zaproszenie, przedstawienie pomysłu czy też prośba o potwierdzenie przybycia są to wyrażenia wielokrotnie przypominane i ćwiczone na naszych kursach. Relacje uczestników, które do mnie dotarły świadczą o tym, że poradzili sobie z listem, i spokojnie czekają na wyniki całego egzaminu.

Jeśli chodzi o egzamin ustny to jak wiadomo był on nowością na maturze. Po raz pierwszy abiturienci zdawali go na jednym połączonym poziomie. Dlatego też wywoływał obawy. Temu typowi egzaminu poświęciliśmy szczególnie dużo czasu i energii. Systematycznie ćwiczyliśmy rozmowy w oparciu o podane instrukcje, opisywaliśmy ilustracje i odpowiadaliśmy na niezliczoną ilość pytań. Poza tym ćwiczyliśmy rozmowy dotyczące tak zwanej rozmowy wstępnej, która występuje na początku egzaminu. Tak więc zarówno formuła, jak i szeroko omawiane działy poświęcone słownictwu, pozwoliły przygotować się solidnie do egzaminu ustnego. Jednocześnie symulowane na zajęciach egzaminy pozwoliły na ograniczenie tremy przed „występem” na prawdziwych egzaminach.

Życzę wszystkim pozytywnych wyników na tegorocznym egzaminie maturalnym. Jednocześnie zachęcam przyszłych maturzystów do uczestnictwa w przygotowaniu do matury w roku 2013.
Pozdrawiam,
Cezary

 

 

poziom rozszerzony

Kurs przygotowujący do matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego miał na celu powtórzenie z słuchaczem zagadnień tematycznych, gramatycznych, rodzajów wypowiedzi pisemnych oraz ćwiczenie umiejętności słuchania, czytania, pisania i mówienia. Przez cały okres trwania kursu uczniowie zapoznali się z procedurami i typami zadań pojawiających się na pisemnym egzaminie maturalnym zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Ponadto, uczniowie przez cały okres trwania kurs ćwiczyli rodzaje zadań pojawiające się na maturze ustnej.

Dnia 10 maja 2012 roku odbył się egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. ?Część pierwsza egzaminu maturalnego sprawdzająca umiejętność stosowania struktur leksykalno-gramatycznych została dokładnie omówiona i przećwiczona w okresie trwania kursu. Podczas każdych zajęć uczniowie wykonywali zadania doskonalące ich umiejętność zastosowania słowotwórstwa oraz zadania doskonalące umiejętność rozpoznawania struktur gramatyczno-leksykalnych. Zagadnienia z tegorocznej edycji maturalnej takie jak właściwe zastosowanie wyrażeń idiomatycznych, czasowników złożonych i modalnych oraz zdań okolicznikowych czasu pojawiły się wielokrotnie podczas naszych zajęć podczas powtórek i rozwiązywania arkuszy maturalnych. Zadanie 3 sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej nie zaskoczyło słuchaczy Collegium Novum. Wszystkie formy wypowiedzi pisemnej zostały szczegółowo omówione i były wielokrotnie pisane przez cały czas trwania zajęć. Na każdych zajęciach słuchacze
pisali przynajmniej jedno wypracowanie. Ponadto, formy pisemne pojawiały się podczas testów i zadań domowych. 

 

Mam wrażenie że wielu moich słuchaczy wybrało trzeci temat: Niektóre szkoły średnie pozwalają uczniom zdecydować, których przedmiotów będą się uczyć w klasie maturalnej. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz wady i zalety takiego rozwiązania, ponieważ zauważyłam, że większość tegorocznych słuchaczy preferowało tę formę wypowiedzi pisemnej uważając ja za najłatwiejszą do napisania. Ponadto, tematyka związana z szkolnictwem została szczegółowo omówiona podczas kursu i uczniowie napisali kilka rozprawek argumentatywnych związanych z tym zagadnieniem maturalnym.

 
Część druga egzaminu maturalnego składająca się z zadań zamkniętych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz rozpoznawania struktur gramatycznych również nie zaskoczyła naszych kursantów. Zadania, które pojawiły się na tegorocznym egzaminie maturalny dotyczyły zagadnień tematycznych takich jak: świat przyrody, kultura, państwo i społeczeństwo, praca, żywienie, turystyka i podróżowanie, szkoła. Wszystkie te zagadnienia tematyczne zostały dokładnie omówione i przećwiczone na zajęciach. Podczas kursu  nasi słuchacze na każdych zajęciach ćwiczyli rozwiązywanie zadań ze słuchu i rozumienia tekstu czytanego (zadania zamknięte typu prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotnego wyboru).

Podsumowując, kursanci aktywnie biorący udział w kursie przygotowującym do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym z pewnością zauważyli, iż  zagadnienia, które pojawiły się na maturze w maju 2012 zostały dokładnie omówione i przećwiczone podczas zajęć w Collegium Novum. 

 

Monika