Historia sztuki - 124 godziny zajęć

harmonogram kursu

częstotliwość raz w tygodniu
 
poziom rozszerzony: 120 godzin lekcyjnych

terminy zajęć:
 

  •  poniedziałek     16.30-19.30    
 
Początek zajęć: Szczegółowe informacje na temat startu zajęć będą wysyłane indywidualnie sms-em i pocztą e-mail najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
 
System elastycznego wyboru zajęć: masz możliwość zmiany przedmiotu lub grupy zajęciowej we wrześniu, po tym jak otrzymasz swój plan zajęć szkolnych. Dodatkowo umożliwiamy zmianę grupy lub/i przedmiotu w ważnych dla Ciebie przypadkach także w trakcie roku szkolnego w Collegium (oczywiście pod warunkiem wolnego miejsca w konkretnej grupie).
 
Koniec zajęć: kwiecień 2020r.