Historia - 135 godzin zajęć

harmonogram kursu

Częstotliwość: raz w tygodniu
poziom rozszerzony - 135 godzin lekcyjnych.

MATURA 2021 i 2022

kursy całoroczne. Zajęcia raz w tygodniu.
 

poziom rozszerzony:

zajęcia odbywają się w poniższych terminach (jeden do wyboru):

  •  wtorek  16.30-19.30 - grupa rusza 22 września - brak miejsc zapraszamy do innych grup
  •  czwartek  16.30-19.30 - grupa rusza 24 września - brak miejsc zapraszamy do innych grup
     
  •  piątek  16.30-19.30 - grupa rusza 2 października
  •  sobota   9.00-12.00 - grupa ruszyła 19 września - brak miejsc zapraszamy do innych grup
  •  sobota   12.20-15.20 - grupa ruszyła 19 września - brak miejsc zapraszamy do innych grup

 

Początek zajęć: Szczegółowe informacje na temat startu zajęć będą wysyłane indywidualnie sms-em i pocztą e-mail najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
 
System elastycznego wyboru zajęć: masz możliwość zmiany przedmiotu lub grupy zajęciowej we wrześniu, po tym jak otrzymasz swój plan zajęć szkolnych. Dodatkowo umożliwiamy zmianę grupy lub/i przedmiotu w ważnych dla Ciebie przypadkach także w trakcie roku szkolnego w Collegium (oczywiście pod warunkiem wolnego miejsca w konkretnej grupie).
 
W związku z wieloma zapytaniami jak będą wyglądały zajęcia w momencie gdy jednak nastąpi ponowne zamknięcie szkół:

Zgodnie z informacjami płynącymi z ministerstwa zmierzamy do uruchomienia normalnie regularnych zajęć w szkole. Gdyby jednak na jakiś czas trzeba było nasze kursy przenieść do sieci to jesteśmy na to przygotowani!

Collegium Novum kończyło zajęcia do matury 2020 w sytuacji całkowitego zamknięcia szkół. Wszystkie nasze zajęcia przerzuciliśmy do sieci i kończyliśmy je w systemie zdalnym. Dzięki tym doświadczeniom a także dzięki pełnemu kursowi on-line który zrealizowaliśmy bezpośrednio przed maturą 2020, nabraliśmy doświadczenia w tej formie kształcenia i na bazie tych doświadczeń a także dogłębnej analizy ankiet ewaluacyjnych, rozmów z wykładowcami, obserwacji i analiz własnych przygotowaliśmy program awaryjnego przeniesienia wszystkich lub części zajęć do sieci. W razie potrzeby zajęcia te odbędą się w identycznych terminach i w tym samym wymiarze czasowym jak zajęcia stacjonarne - na żywo on-line z wykładowcą. Dodatkowo gdyby taka sytuacja miała miejsce przygotowaliśmy system dodatkowych wykładów jako bonus dla naszych kursantów.
 
Koniec zajęć: kwiecień 2021r.