Geografia - 134 godziny zajęć

Matura 2016 z geografii - komenatrz.

Po Maturze 2015. Komenatrz.
 

Komentarz do matury 2012

 W maju 2012r. geografia to nadal jeden z najchętniej wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze. Tegoroczny arkusz nie powinien być zaskoczeniem dla Maturzystów Collegium Novum. Tematy (zadania) jak zwykle przekrojowe, ale na podobnym poziomie trudności jak w ostatnich latach. Na pewno trzeba było wykazać się wiedzą, a co najważniejsze umiejętnością jej wykorzystywania i przetwarzania w konkretnych zadaniach problemowych. Myślę, że Maturzyści Collegium Novum, którzy pilnie pracowali na rocznym kursie poradzili sobie z tym wyzwaniem. Wszystkie typy zadań, które pojawiły się w tegorocznym arkuszu były rozwiązywane na zajęciach – ćwiczeniach, a zagadnienia teoretyczne omawiane na wykładach. Jestem więc pewna, że praca Maturzystów Collegium Novum się opłacała i dała dobre wyniki.

Zadania od 1-8 wykonywane na podstawie barwnej mapy tym razem Karkonoszy myślę, że nie sprawiły większości Maturzystom kłopotów – typowe i dosyć jednoznaczne odpowiedzi wchodziły „w grę”. Pozostałe przy odrobinie analizy też były do zrobienia.

Poniżej podaje przykład porównania wybranych zadań z arkusza 2012 z zadaniami omawianymi na zajęciach, komentując niektóre.

ZADANIA Z MATURY 2011

PRZYKŁADOWY ODPOWIEDNIK ZADANIA NA KURSIE

Zad. 1

Podkreśl nazwy powiatu i województwa,
w których znajduje się przedstawiony na mapie fragment polskich Karkonoszy.

Zad.

Podaj nazwę województwa, w którym znajduje się przedstawiony na mapie fragment Gór Stołowych.

Zad. 2

Na podstawie mapy przyporządkuj podanym
w tabeli obiektom miejsca na profilu. Wpisz do tabeli litery, którymi je oznaczono.

Zad.

Wpisz w wyznaczonych miejscach profilu nazwy elementów doliny, wybierając je z podanych poniżej.

Zad. 3

Podaj wysokość Gwiazdy Polarnej obserwowanej z punktu widokowego przy zielonym szlaku.

Zadanie według Niektórych, trudne i trochę podchwytliwe. Wystarczyło tymczasem odczytać z mapy szerokość geograficzną miejsca (rzeczywiście trzeba było na to wpaść)

Zad. 4

Na podstawie mapy podaj nazwy własne obiektów geograficznych oznaczonych na fotografii literami A i B.

 

Zad.

Zaznacz nazwę góry, z której wykonano fotografię.

 

Zad. 5, 6, 7, 8

Zadania bardzo typowe, powtarzające się prawie w każdym arkuszu z poprzednich lat, rozwiązywanym na zajęciach.

Zad. 10 i 11

Obliczanie wysokości górowania Słońca i godziny czasu słonecznego.

Robiliśmy dziesiątki takich zadań, nawet trudniejszych.

Zad.

Oblicz wysokość górowania słońca w Warszawie 22 czerwca.

Zad. 13

Na podstawie przekroju geologicznego uporządkuj podane wydarzenia od najstarszego do najmłodszego.

Zad.

Na podstawie przekroju geologicznego uporządkuj podane wydarzenia od najstarszego do najmłodszego.

Zad. 24

Podaj dwie przyczyny niskiej wartości współczynnika urodzeń i dwie  wysokich zgonów

w Rosji i na Ukrainie po 1990 r.

 

Na zajęciach analizowaliśmy piramidy wieku w KWR i KSR, przyczyny wysokich i niskich wskaźników urodzeń np. Polski, Ukrainy, Etiopii itd.

Zad. 32

Sformułuj wniosek określający relację pomiędzy wartością obrotów handlowych a poziomem rozwoju społecznego krajów (tabela)

Zad.

Wyjaśnij dlaczego wielkość obrotów handlu zagranicznego wpływa na poziom rozwoju gospodarczego.

Zad. 30

Podaj dwie cechy rolnictwa tych krajów, które umożliwiają osiąganie tak wysokiej efektywności.

Zad.

W tabeli wskaż kraje, które charakteryzują się intensywnym rolnictwem i podaj trzy czynniki ekonomiczne, które mają na to wpływ.

Myślę, że Maturzyści 2012 pamiętali dobrze typy zadań, ćwiczone często „do znudzenia” w ciągu 7 miesięcy zajęć.

A to tylko przykłady, których było znacznie więcej. 90 % zadań z matury 2012 miało prawie identyczne odpowiedniki w naszych testach, sprawdzianach i kilku próbnych maturach. Ponadto nasze typy zagadnień, o których rozmawialiśmy na zajęciach się w dużym stopniu sprawdziły (zadania z mapy, obliczanie kąta padania promieni słonecznych, klimatologia, przekroje geologiczne, procesy rzeźbotwórcze, demografia, surowce mineralne, wyciąganie wniosków na podstawie danych statystycznych itd.). No i najważniejsze! Przewidywaliśmy, że z geografii fizycznej będzie więcej zadań (aż 22) niż z geografii ekonomicznej (tylko 12)

Pozdrawiam wszystkich Maturzystów Collegium Novum. Mam nadzieję, że wyniki z egzaminu, pozwoliły Każdemu z Was osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości, no i oczywiście wybrać „ciekawą drogę na przyszłość”.

Pozdrawiam Wszystkich Maturzystów.

Wykładowca geografii Collegium Novum.

Anna