Fizyka - 152 godziny zajęć

ĆWICZENIOWO-WYKŁADOWY KURS PRZYGOTOWAWCZY Z FIZYKI - OSTATNI TRENING DO EGZAMINU MATURALNEGO
w 2019 ROKU

 
W naszym zamyśle, kurs ten jest doskonałym narzędziem do powórzenia i ugruntowania wiedzy oraz nabycia umiejętności maturalnych w bezpośrednim okresie przygotowań do matury. Zajęcia tego typu prowadzimy od kilku lat a ich formuła jest wysoko oceniana przez uczestników w ankietach. Absolwenci podkreślają przede wszystkim przydatność i celowość materiałów na których pracują oraz intensywność, która pozwala na dobre powtórzenie materiału egzaminacyjnego.
 
Kurs z fizyki posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia.
Jest to dodatkowa gwarancja wysokich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.
 
Zajęcia prowadzone są przez wykładowcę z tytułem doktora Politechniki Warszawskiej.
W trakcie kursu przerabiane są zadania typu maturalnego: oblicz, udowodnij, wskaż podobieństwa i różnice, wyciągnij wnioski z zachodzącego zjawiska, określ przez analogię, sprawdź itp.

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu maturalnego z fizyki, w taki sposób, aby wynik uzyskany na maturze, umożliwiał przyjęcie na najbardziej oblegane kierunki studiów. W większości przypadków wybór tego przedmiotu jest podyktowany chęcią studiowania na PW, AM, SGGW, WAT, AWF oraz na innych uczelniach. Cel ten jest realizowany poprzez:

 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności fizycznych zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki,
   
 • wykształcenie umiejętności umożliwiających stosowanie teorii naukowych do interpretowania zjawisk i procesów fizycznych na tle uwarunkowań przyrodniczych i technicznych,
   
 • rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz dynamiki procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym i urządzeniach technicznych,
   
 • zdobywanie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania zadań maturalnych, zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi OKE
   
 • powtórzenie wiadomości przed egzaminem maturalnym.
   

Wszystkie materiały otrzymujesz w cenie kursu.
 

Oczekiwane rezultaty po kursie:

posumowanie, powtórzenie i utrwalenie wiadomości z całego przedmiotu
• nabranie wprawy w pracy z arkuszami maturalnymi
• dodatkowa mobilizacja do nauki w bezpośrednim okresie przygotowawczym do matury
• usystematyzowanie i uporządkowanie wiedzy


harmonogram kursu, grupy i terminy
40 godzin lekcyjnych zajęć

TERMINY:

Poziom rozszerzony:

 •  czwartek  16.30-19.30, terminy zajęć: 21, 28 luty, 7, 14, 21, 28 marca i 4, 11, 18, 25 kwietnia - zajęcia ruszyły - ostatnie wolne miejsca - możliwość dopisania do grupy


Cena kursu: 590zł (płatność jednorazowa)

Jak się zapisać:

 • poprzez formularz na stronie (wybierając konkretną grupę Matura 2019 z rozwijalnego menu - UWAGA - do kursów OT nie wybieramy warsztatu)
 • telefonicznie w biurze
 • osobiście w biurze lub szkole (godziny pracy biura i szkoły w zakładce kontakt)


Płatność za zajęcia tylko w całości (tylko przelew lub wpłata na poczcie)
Liczba miejsc ograniczona (liczy się kolejność zgłoszeń).

Zapraszamy
Collegium Novum