Kursy maturalne z fizyki - 152 godziny zajęć - 152 godziny zajęć