Chemia - 130 godzin zajęć

 

Komentarz do matury 2016

Komentarz do matury 2015


Komentarz do matury 2014

Komentarz do matury 2013

 

Wszystkie zagadnienia, które pojawiły się na egzaminie maturalnym zostały omówione na zajęciach. Mam więc nadzieję, że wszyscy kursanci napisali na maksimum swoich możliwości:)

W arkuszu (poziom rozszerzony) pojawiły się zadania dotyczące liczb kwantowych (Z1), relacji pomiędzy budową atomu a jego położeniem w układzie okresowym (Z2), przemian jądrowych (Z3) czy teorii kwasów i zasad (Z6). Jak zazwyczaj znalazły się zadania dotyczące kinetyki (Z8) i narysowanie wykresu nikomu nie powinno sprawiać trudności, oraz typowe zadanie dotyczące akumulatorów i obliczania SEM (Z16). Jeśli chodzi o zapis jonowy równania reakcji redoks (Z9) tę umiejętność ćwiczyliśmy wielokrotnie. Aż trzy zadania dotyczyły iloczynu rozpuszczalności (Z11-13). Stosunkowo mało było zadań wymagających obliczeń.

W części dotyczącej chemii organicznej pojawiło się nowe pojęcie energii dysocjacji wiązania (Z18), które zostało wyjaśnione w treści zadania, a rozwiązanie zadnia wymagało analizy danych przedstawionych w tabeli. Umiejętność zapisywania wzorów grupowych izomerów (Z19, Z25, Z30) wielokrotnie ćwiczona była w zestawach powtórzeniowych.

Mam także nadzieję, że zadania dotyczące identyfikacji aminokwasów i peptydów (Z27-28) oraz alkoholi wielowodorotlenowych (Z29) - ćwiczone przez nas na zajęciach - zostały rozwiązane bardzo dobrze.

pozdrawiam
Urszula

Collegium Novum

 

A po maturze 2012

 
 
Analiza arkusza maturalnego z chemii w odniesieniu do materiału zrealizowanego na zajęciach CN 

Wszystkie zagadnienia, które pojawiły się na egzaminie maturalnym były omówione szczegółowo na zajęciach. Kursanci mieli możliwość kształtowania swoich umiejętności we wszystkich obszarach  standardów: wiadomości i rozumienie, korzystanie z informacji czy tworzenie informacji. W przygotowywanych przeze  mnie  zestawach utrwalających czy powtórzeniowych zamieszczałam  zadania, z których wiele powtórzyło się na maturze w prawie   identycznej formie (zastosowano inne przykłady związków chemicznych). Na zajęciach omówiłam zagadnienia, których nie ma  bezpośrednio w podstawie programowej. Dzięki temu mam  nadzieję, że kursanci poprawnie rozwiązali zadanie dotyczące np. alkadienów czy degradacji alkenów.
Około 40% zadań maturalnych dotyczyło obszaru korzystania z informacji. Zadania z tego obszaru  z jednej strony są bardzo proste, ponieważ wszystkie informacje są podane w tekście.  A  z drugiej  strony  sprawiają najwięcej  kłopotów  ponieważ  wymagają umiejętności selekcji i analizy informacji przedstawionych w formie tekstu o tematyce chemicznej, tabeli lub   wykresu. W związku z  tym zamierzam w następnym roku szkolnym położyć większy nacisk na kształtowanie tych umiejętności.
 
z pozdrowieniami
Dr Urszula Pietrasik
Wykładowca chemii CN