Biologia - 136 godzin zajęć

Komentarz do matury 2018


Tegoroczna matura z Biologii na poziomie rozszerzonym już za Nami…

10 maja 2018 roku o godz. 9:00 Maturzyści przystąpili do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym. Tegoroczna matura postawiła maturzystów przed standardowymi wyzwaniami, jakie oferuje ten egzamin od momentu zmiany formuły (2015 rok). Większość zadań wymagała od maturzystów gruntownej wiedzy biologicznej i jej zastosowaniu.

Dotychczasowe opinie o tegorocznej maturze z biologii są bardzo odmienne, wręcz skrajne, ale jednak duża większość Maturzystów oceniła ten egzamin jako trudny.

Naszym zdaniem, a biorzemy pod uwagę liczbę zadań, które były rozwiązywane na kursach wspólnie ze słuchaczami matura rozszerzona z biologii w tym roku nie była trudna, ale kilka zadań mogło sprawić niewielkie problemy, gdyż zadania te wymagały od Maturzystów bardzo obszernej wiedzy. Tegoroczna matura z biologii jak zawsze wymagała wiedzy merytorycznej, ale przede wszystkim dużego doświadczenia w rozwiązywaniu zadań różnego typu.

W tym roku pojawiły się m.in. pytania dotyczące zagadnień z zakresu genetyki, które były bardzo łatwe, a także budowy ludzkiego serca. Pojawiło się też pytanie dotyczące wentylacji płuc u ptaków i o organizację CITES.

Nasze impresje na temat niektórych zadań maturalnych i zagadnień poruszanych na egzaminie:


Zadanie 2 !!!
…Na zdjęciu spod transmisyjnego mikroskopu elektronowego przedstawiono fragment komórki pochodzącej z kory nadnerczy i wydzielającej hormony…, w tym zadaniu należało wykazać związek pomiędzy funkcją wewnątrzwydzielniczą komórek kory nadnerczy a występowaniem w nich mitochondriów i  kropelek tłuszczu zawierających estry cholesterolowe  – to zadanie powinno bardzo ucieszyć słuchaczy kursu, gdyż podobnych zadań robiliśmy bardzo dużo, a szczególną uwagę zwracałam na układ dokrewny i podkreślałam wagę doskonałej znajomość hormonów. O roli mitochondriów mówiliśmy w różnych zadaniach, więc i kolejny podpunkt do zadania 2 nie powinien budzić wątpliwości, również w zadaniu 2 w kolejnym podpunkcie należało wskazać dwa hormony wydzielane przez korę nadnerczy, to również nie powinno być problemem, gdyż zadań z układu dokrewnego robiliśmy bardzo dużo.

Zadanie 3 !!! 

Na pierwszy rzut oka brzmi groźnie, zwłaszcza po spojrzeniu w źródła z których skorzystano. Sprawdźmy jednak o co pytają:Zadanie to wymagało umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, ale również wiedzy na temat białek oraz witaminy C i budowy naczyń krwionośnych. O właściwościach białek uczyliśmy się na pierwszych zajęciach, na temat witamin mówiliśmy przy omawianiu układu pokarmowego, a o budowie i funkcjach naczyń krwionośnych przy układzie krwionośnym - zadanie przekrojowe, bardzo ciekawe i wymagające, ale do zrobienia i to na bardzo dobrym poziomie.

Na kursach Collegium Novum bez problemu przekonamy się, że jeśli białko ma mieć strukturę 4-rzędową (czyli najwyższą możliwą) to mu się ono składać przynajmniej z 2 osobnych łańcuchów peptydowych. Poszukajmy więc czy w tekście nie ma takich sugestii:

Skojarzenie informacji wyniesionej z kursu z informacją w tekście lub rysunku dawał gwarantowany punkt. Podobnie było w zadaniach 1, 2 4, 14 itd.

Zadanie 4 !!!

Dotyczyło mechanizmu fosforylacji oksydacyjnej, bardzo ambitne zadanie zwłaszcza dla Tych słuchaczy, którzy dużo czasu poświęcili na powtórzenie zadań treningowych z zakresu metabolizmu komórki.

Niektóre z zadań wymagały jednak od ucznia analizy zupełnie nowych informacji (gdzie było mało prawdopodobne aby uczeń nabył tą wiedzę gdziekolwiek) i skonstruowanie na tej podstawie odpowiedzi. Tego wymagało zadanie 11:

Mechanizm wymiany gazowej ptaków jest szczegółowo omawiany na kursie, aczkolwiek odnosi się on głównie do wentylacji podczas lotu. Autorzy pytania stawiają więc ucznia w zupełnie nowej sytuacji, gdzie przeanalizowanie wiedzy z bardzo wąskiej specjalizacji (w tym wypadku fizjologii ptaków) jest głównym kluczem do prawidłowego rozwiązania. Taki typ poleceń pojawiał się także na innych maturach, które uczeń ma szansę przećwiczyć podczas kursu Collegium Novum.

Na każdej maturze z biologii jest także kilka „pewniaków”, dwa przykładowe, na które zawsze uczulamy uczniów to eksperymenty biologiczne i sformułowanie problemu badawczego, hipotezy lub wniosku do opisanego doświadczenia. Tak było np. w poleceniu 5:

Drugi przykładowy „pewniak” to zagadnienie z ekologii, a konkretniej zależności międzygatunkowe. Polecenie odnoszące się do tego zagadnienia pojawia się ZAWSZE. W tym roku było ono wyjątkowo proste, bo na podstawie bardzo czytelnego schematu sieci troficznej autorzy pytali:


Ponadto na maturze 2018 pojawiły się pytania o:

 • znaczenie mikoryzy dla grzybów !!!;
 • czynności, które należy wykonać w celu przeprowadzenia obserwacji mikroskopowej komórki miękiszu spichrzowego !!!;
 • tkanki roślinne !!!;
 • tkanki zwierzęce !!!;
 • budowę morfologiczną zarodka roślin jednoliściennych i dwuliściennych !!!;
 • funkcję bielma !!!;
 • budowę skóry płazów !!!;
 • listki zarodkowe !!!;
 • automatyzm serca i układ bodźcoprzewodzący !!!;
 • hormony steroidowe i białkowe !!!;
 • hormony tarczycy !!!;
 • podziały komórkowe !!!!;
 • zależności między poziomami troficznymi !!!.
   

Większość zadań, które pojawiły się na tegorocznej maturze opatrzyliśmy „!!!” co oznacza, że są to zadania trafione na 100%.

Tegoroczna matura z biologii była do napisania i to na bardzo dobrym poziomie, oczywiście dla Tych słuchaczy, którzy uczęszczali na wszystkie zajęcia, robili szczegółowe notatki, odrabiali prace domowe oraz aktywnie uczestniczyli we wspólnym analizowaniu i rozwiązywaniu zadań tematycznych jak i tych z arkuszy maturalnych z ubiegłych lat. Wszystkie typy zadań, które pojawiły się na tegorocznej maturze z biologii były szczegółowo ćwiczone i omawiane na zajęciach, ale pragnę nadmienić, że w tym roku była niezbędna wiedza merytoryczna i to dość szczegółowa, a także umiejętność patrzenia na nauki biologiczne w sposób przekrojowy.
Życzymy wszystkim Maturzystom bardzo dobrych wyników z egzaminów maturalnych i pięknych wakacji!

Zespół biologów Collegium Novum
 

Komentarz do matury 2017

 

MATURA Z BIOLOGII 2017!

 

12 maja 2017 roku o godzinie 9.00 odbył się egzamin maturalny z Biologii, Maturzyści w 180 minut musieli odpowiedzieć na 22 pytania. Pragnę nadmienić, iż Biologia to od lat jeden z najchętniej wybieranych przedmiotów na maturze. 

 

Każdego roku w dniu egzaminu maturalnego z Biologii jestem myślami z moimi Kursantami i bardzo mocno trzymam kciuki za ich powodzenie. Wierzę głęboko w to, iż Kursanci wzięli sobie do serca moje uwagi i na kilka dni przed egzaminem już nie uczyli się Biologii tylko relaksowali - mózg przed egzaminem musi przecież wypocząć

 

Matura z Biologii 2017 już za nam, a opinie tegorocznych maturzystów, jak każdego roku są podzielone. Pierwsze komentarze po maturze z Biologii zasłyszane przeze mnie w mediach były następujące:

„trudne były zagadnienia związane z roślinami, a dokładnie procesem fotosyntezy”

„na szczęście nie było zadań z ochrony środowiska”

„fajnie, że było dużo zadań z anatomii i fizjologii człowieka”

„zoologia była dziwna”

 

Ale co ważne odezwali się do mnie moi Kursanci z CN i są bardzo zadowoleni, są pewni, że ich wynik pozwoli im aplikować na wymarzone studia, co mnie bardzo cieszy i jestem z moich Kursantów bardzo dumna!

 

Każdego roku dokonuję dokładnej analizy arkusza maturalnego z Biologii, oczywiście w tym roku podobnie. Zawsze oceniam arkusz maturalny przez pryzmat kursów maturalnych z Biologii w Collegium Novum. 

 

I jaka jest moja opinia?

 

Tegoroczna matura z Biologii była typowa, zgodna z nową formułą, na właściwym poziomie, jeśli chodzi o stopień trudności zadań, aczkolwiek wymagała od Maturzysty uporządkowanej wiedzy i umiejętności rozwiązywania typowych zadań maturalnych. Odnosząc się do kilku zacytowanych komentarzy Maturzystów mogę powiedzieć, że moi Kursanci z pewnością ucieszyli się z dużej ilości zadań z anatomii i fizjologii człowieka, ale co do pierwszego komentarza to jestem przekonana, że na twarzach moich Kursantów zagościł uśmiech, gdyż proces fotosyntezy był bardzo dokładnie omówiony na zajęciach. Zwracałam uwagę na: porównanie fosforylacji cyklicznej i niecyklicznej, na reakcje cyklu Calvina-Bensona z uwzględnieniem tych reakcji, w których udział biorą siły asymilacyjne. Również omawiany był cykl dla roślin C3 i C4 z uwzględnieniem akceptorów dwutlenku węgla i to wszystko było na tegorocznej maturze. Nie będę przywoływać numerów podobnych zadań dotyczących fotosyntezy w naszych materiałach z kursu biologii, gdyż było ich bardzo dużo (książka ćwiczeniowa numer 3). Uważam, że zadania z fotosyntezy moi Kursanci powinni zdać śpiewająco! 

 

Zadania z fizjologii człowieka oceniam jako proste, bardzo podobne robiliśmy na zajęciach, wręcz takie same np. z anatomii i fizjologii układu nerwowego (zadanie 9/matura 2017), układu krwionośnego (zadanie 10/matura 2017), układu pokarmowego (zadanie 11/matura 2017), układu rozrodczego (zadanie 12/matura 2017), tak naprawdę by rozwiązać zadania maturalne z anatomii i fizjologii człowieka wystarczyło dokładnie znać nasze notatki z kursów („zeszyt”), zadania z książki ćwiczeń 2 oraz rysunki i dodatkową teorię ze skryptu pt. „Biologia” tom I. Uważam, że pytania z zakresu anatomii i fizjologii człowieka dla moich Kursantów były proste i z pewnością świetnie sobie poradzili – przygotowani byliśmy na znacznie trudniejsze zadania:)

 

Następnie Maturzyści odpowiadali na pytanie (zadanie 6/matura 2017) dotyczące cech charakterystycznych dla owadów na podstawie turkucia podjadka, musieli rozpoznać typ przeobrażenia – identyczne zadania były robione na kursie (książka ćwiczeń 4). Pytano także o zdolność sinic do asymilacji azotu – to akurat było bardzo proste zadanie, wymagające umiejętności czytania ze zrozumieniem i dokładnej analizy tekstu. 

 

Pojawiła się również genetyka w postaci prawa Hardy'ego-Weinberga – określającego stosunki pomiędzy frekwencją alleli a częstością genotypów w populacji oraz warunki, w jakich stosunki te będą zachowane – bardzo proste zadanie, obliczenia na poziomie matematyki podstawowej. Na podstawie tego prawa należało stworzyć krzyżówki genetyczne. Zadanie z genetyki dotyczyło fenyloketonurii – choroby warunkowanej przez autosomalny allel recesywny – podobne zadania (dokładnie trzy) robiliśmy na zajęciach – zadanie bardzo proste. Pozostałe zadania z genetyki również były proste. Genetyka w tym roku była wyjątkowo łatwa, w porównaniu z ubiegłymi latami. 

 

Zadanie dotyczące tkanek zwierzęcych (8/matura2017) było bardzo proste, w naszej książce ćwiczeń 1/rozdział „Histologia zwierząt” robiliśmy dużo zadań dotyczących tkanek oporowych, Kursanci mieli okazję zapoznać się ze zdjęciami tych tkanek, dlatego też nie powinni mieć z tym zadaniem problemów (na zajęciach robiliśmy zadanie z tkanki kostnej i chrzęstnej, gdzie porównywaliśmy te tkanki samodzielnie wypisując różnice – identyczne zadanie było na tegorocznej maturze tylko w formie zadania „prawda/fałsz”). 

 

Zadania, w których należało sformułować wnioski, problemy badawcze również były proste – wiele podobnych zadań ćwiczyliśmy. Zadania 18,19,20/matura 2017 wymagały umiejętności czytania ze zrozumieniem, jak również podstawowej wiedzy z zakresu ekologii np. zależności międzygatunkowe, które były wielokrotnie ćwiczone, zarówno w ćwiczeniach tematycznych jak i arkuszach maturalnych z ubiegłych lat. Zadanie 22/matura 2017 dotyczyło specjacji, którą omawialiśmy na zajęciach i podobne zadania ćwiczyliśmy w książce ćwiczeń 4. Jeszcze jedno zadanie dotyczące budowy skóry płazów (7/matura 2017) bardzo proste – wielokrotnie robiliśmy tego typu zadania zarówno w książce ćwiczeń 4 jak i w arkuszach maturalnych z lat ubiegłych (zwracałam uwagę na budowę skóry płazów i jej niepełne przystosowanie do życia na lądzie, czy też na związek budowy skóry płazów z wymianą gazową). Mogę powiedzieć, iż zadania z zoologii były bardzo proste!

 

Podsumowując:

 

Tegoroczna matura nie należała do trudnych, wręcz przeciwnie - była prosta, osobiście spodziewałam się znacznie trudniejszej matury i moi Kursanci byli przygotowani na znacznie trudniejsze zadania, bardziej szczegółowe, a z tymi, które znalazły się w tegorocznym arkuszu poradzili sobie z pewnością rewelacyjnie. Jestem bardzo spokojna o wyniki moich Kursantów, Ci wszyscy uczestnicy kursu z biologii w CN, którzy regularnie uczęszczali na wszystkie zajęcia i opanowali wiedzę przekazywaną na kursie oraz powtarzali wszystkie zadania, które wspólnie robiliśmy, z pewnością bardzo dobrze zdadzą tegoroczną maturę. Mogę powiedzieć, że większość zadań była trafiona w 100%, o wszystkich zagadnieniach mówiliśmy na zajęciach, każde zagadnienie było poparte dużą ilością zadań.

 

Życzymy wszystkim Kursantom wybitnych wyników z egzaminów maturalnych, wymorzonych indeksów na uczelnie, radosnych wakacji i tego byście w przyszłości podchodzili to nauki z pasją i zaangażowaniem.

 

Collegium Novum Akademia Maturalna

 

Komentarz do matury 2016

11.05.2016 r. - MATURA Z BIOLOGII


Jak każdego roku, dzień, w którym odbywa się egzamin maturalny z biologii jest dla mnie dniem szczególnie ważnym, ponieważ w tym dniu moi Maturzyści zdają bardzo ważny dla Nich egzamin, którego wynik będzie decydował o ich przyszłości, o tym na jaki kierunek studiów będą mogli aplikować.
Zawsze w tym dniu jest myślami z moimi Maturzystami i bardzo mocno trzymam za Nich „kciuki”, a to zawsze pomaga i w tym roku również pomogło, bo po szczegółowej analizie arkusza maturalnego z biologii wiem, że moi Maturzyści poradzili sobie bez większych problemów ale również jestem przekonana, że to zasługa Naszej wspólnej, ciężkiej i systematycznej pracy na całorocznym kursie maturalnym z biologii.

Gdybym miała skomentować bardzo krótko tegoroczny arkusz maturalny z biologii i ocenić możliwości moich Maturzystów po całorocznym kursie z biologii, jak również dopatrzeć się pewnych podobieństw w zadaniach, które rozwiązywaliśmy na kursie, to tegoroczny arkusz maturalny z biologii oceniam - o właśnie tak…….. !!!!!!!:):):):):):):) i nic więcej bym nie dodała! No może jedno słowo, bo przecież miało być krótko: SUPER!
Ale oczywiście poniżej dokonam bardziej wnikliwej analizy tegorocznego arkusza maturalnego z biologii:

Zadanie 1 dotyczyło właściwości fizykochemicznych wody – bardzo proste zadanie, informacje na temat właściwości wody kursanci pozyskali na pierwszych zajęciach, na których omawiane były związki organiczne i nieorganiczne, podobne zadania robiliśmy w części 1 ćwiczeń – zadanie oceniam jako bardzo proste i w 100% trafione,

Zadanie 2 cytologia była na kursie bardzo szczegółowo omówiona, zadanie dotyczące mitochondrium również oceniam jako proste dla moich kursantów, na kursie omawialiśmy szczegółowo budowę, funkcje mitochondrium oraz procesy biochemiczne zachodzące na jego terenie, dlatego wiedza jaką kursanci pozyskali na kursie na temat mitochondrium pozwoliła im spokojnie w 100% rozwiązać poprawnie całe zadanie,

Zadanie 3 inhibicja korepetycyjna i niekompetycyjna była również omawiana w pierwszej części ćwiczeń – zadanie oceniam jako łatwe, z pewnością moi kursanci poradzili sobie z tym zadaniem w 100%,

Zadanie 4 struktura, funkcje błony komórkowej i fosfolipidów oraz ich właściwości hydrofobowe i hydrofilowe były dokładnie omawiane na zajęciach z cytologii – zadanie proste, bardzo pomocne w tym zadaniu były tekst i dwa rysunki – zadanie uważam za proste w 100% trafione,


Zadanie 5 to zadanie pozwolę sobie skomentować w taki sposób: :):):):) - problem badawczy i wniosek nie zaskoczył moich kursantów, znacznie trudniejsze zadania z tej kategorii ćwiczyliśmy na kursie - trafione w 100%,

Zadanie 6 również bardzo proste dla moich kursantów, gdyż tego typu zadania ćwiczyliśmy w 3 części książeczki ćwiczeniowej dotyczącej fizjologii roślin – rozwiązywaliśmy również zadania na temat hormonów roślinnych, więc śmiało mogę powiedzieć, że zadanie trafione w 100%,

Zadanie 7 tego zadania nie będę komentować, gdyż było za proste, podobne zadanie robiliśmy w 3 części ćwiczeń – trafione w 100%,


Zadanie 8 dotyczyło hormonów biorących udział w rozwoju owadów – o tym mówiliśmy na zoologii bezkręgowców przy omawianiu owadów, więc zadanie z zoologii, której maturzyści zawsze się boją było trafione w 100% dodatkowo był jeszcze tekst, który bardzo ułatwiał właściwą odpowiedź,


Zadanie 9 dotyczyło zoologii kręgowców (ryb) zadanie proste, wymagało umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz właściwej interpretacji rysunków – tego typu zadania ćwiczyliśmy wielokrotnie, zadanie 9 nawiązywało również do ewolucjonizmu (narządy analogiczne i homologiczne – tego typu zadania ćwiczyliśmy jeszcze na ostatnich zajęciach),

Zadanie 10 zadanie musiało wywołać uśmiech na twarzach moich kursantów, wielokrotnie powtarzałam, o cechach wspólnych dla ryb i ptaków zwracając szczególną uwagę na morfologię tych zwierząt (opływowy kształt ciała) i związek z trybem i środowiskiem życia, jak również przy omawianiu ryb mówiliśmy o narządach zmysłów np. linia naboczna, dokładnie w materiałach ćwiczeniowych 4 robiliśmy zadanie dotyczące roli linii nabocznej – zadanie trafione w 100%,

Zadanie 11 o produktach azotowej przemiany materii mówiliśmy i na fizjologii człowieka i na zoologii, zadanie banalne, również zwracałam uwagę na związek wydalanego produktu ze środowiskiem życia, podobne zadanie było na naszej końcowej maturze próbnej – trafione w 100%,

Zadanie 12 podobne zadanie robiliśmy w części ćwiczeniowej 2 – dotyczącej aparatu ruchu i fizjologii mięśni – zadanie bardzo proste,

Zadanie 13 zadanie banalne, podobne zadanie było robione w części ćwiczeniowej 2 – fizjologia człowieka – fizjologia układu oddechowego – trafione w 100%,

Zadanie 14 zadanie bardzo proste, podobne robiliśmy na kursie,

Zadania 15 i 16 podobne zadania robiliśmy na kursie, kursanci bardzo dobrze znali przedstawione na schematach procesy – zadanie nie powinno stanowić większego problemu,

Zadanie 17 dotyczące organizmów genetycznie modyfikowanych - bardzo proste,

Zadania 18, 19 i 20 z genetyki były proste – podobne zadania rozwiązywaliśmy na kursie np. dotyczące mutacji, ćwiczyliśmy bardzo dużo krzyżówek - spodziewałam się trudniejszych zadań z genetyki,

Zadanie 21 dryf genetyczny – na ten temat robiliśmy zadania na ostatnich zajęciach w 4 części ćwiczeń – przyjemne zadanie, bardzo podobne do naszego na zajęciach nawet ten sam typ zadania czyli prawda/fałsz,

Zadania 22 i 23 zadania z ekologii i ochrony środowiska – sądzę, że moi kursanci bez problemów poradzili sobie z tymi zadaniami, które wymagały umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz posiadania wiedzy z części dotyczącej porostów (organizmy wskaźnikowe) – było to na kursie!


Podsumowanie

 • Na całorocznym kursie z biologii omawialiśmy wszystkie zagadnienia teoretyczne – tzw. część wykładowa kursu, co moim zdaniem jest bardzo istotne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego, ponieważ wykłady umożliwiają pozyskanie wiedzy, a także jej uporządkowanie, a to jest niezbędne do rozwiązywania zadań maturalnych, uważam, że podstawy teoretyczne bardzo przydały się moim kursantom na tegorocznej maturze z biologii,
 • Również na kursie rozwiązywaliśmy bardzo dużą ilość zadań sprawdzających przede wszystkim umiejętności złożone, takie jak objaśnianie przebiegu procesów i zjawisk oraz wskazanie zależności pomiędzy budową danego organizmu a jego środowiskiem życia, czy wykazywanie związku obecnej różnorodności życia z przebiegiem procesu ewolucji (rozwiązywaliśmy tzw. zadania tematyczne po każdym dziale), również rozwiązywaliśmy wszystkie arkusze maturalne z lat ubiegłych, a także w ramach konsultacji rozwiązywaliśmy zadania z kategorii doświadczeń biologicznych.
   

Mam nadzieję, że Maturzyści Collegium Novum, którzy uczęszczali na kurs z biologii są zadowoleni z tegorocznej matury i poradzili sobie z każdym zadaniem, a przede wszystkim, że Nasza wspólna całoroczna praca na kursie przydała się w dniu dzisiejszym na egzaminie maturalnym.
Życzymy naszym Kursantom wyjątkowych wyników z egzaminu maturalnego z biologii i dziękuję za siedem miesięcy wspólnej pracy!

Trzymamy mocno „kciuki” za Wszystkich Maturzystów i mam nadzieję, że od października będziecie mogli rozpocząć studia na kierunku o którym marzyliście.

Również życzymy Wam wspaniałych wakacji, po długich i wyczerpujących przygotowaniach do matury.

Collegium Novum Akademia Maturalna

 

Komentarz do matury 2015

7 maja 2015 roku o godzinie 14.00 odbył się egzamin maturalny z biologii, trzymałam wówczas mocno kciuki za powodzenie i otwartość umysłów moich kursantów, mam nadzieję, że do serca wzięli sobie moje uwagi i dwa dni przed egzaminem dobrze wypoczęli i skosztowali duże ilości czekolady. Wiemy, że to nie jest zdrowe, ale przed egzaminem z biologii konieczne:)


Matura z biologii już za nami i po dokładnej analizie arkusza maturalnego 2015 „nowa matura” mogę uczciwie stwierdzić, że jestem bardzo spokojna o wyniki kursantów Collegium Novum. Tegoroczna matura z Biologii była na właściwym poziomie (nie była łatwa, ale tez nie była bardzo trudna, a jednak wymagała od maturzystów obszernej wiedzy) sprawdzała wszystkie umiejętności maturzysty tj. pracę z tekstem naukowym, analizę schematów, umiejętność wnioskowania i konstruowani wykresów itd. Tegoroczna matura wymagał od maturzysty solidnej wiedzy oraz umiejętności wykorzystania jej w zadaniach.


Jestem przekonana, że moi uczniowie są zadowoleni z tegorocznej matury, a mam już pierwsze opinie od moich maturzystów i są bardzo pozytywne. Maturzyści, którzy się ze mną kontaktowali po egzaminie zgodnie ocenili, że kurs doskonale ich przygotował do egzaminu, ale przede wszystkim co mnie bardo cieszy stwierdzili, że ogromna ilość zadań jaka pojawiła się na tegorocznym egzaminie powtórzyła się praktycznie w 100% i moje sugestie o zagadnieniach ważnych i tych których dawno na maturze nie było potwierdziły się również w 100%.


To co mnie najbardziej cieszy, to fakt że moja coroczna dogłębna analiza arkuszy maturalnych z lat 2002 – 2014 przynosi oczekiwany rezultat, gdyż pomaga to przewidzieć zbliżający się egzamin maturalny, a jednocześnie dobrze przygotować kursantów do egzaminu.
Podobne emocje budzi u mnie matura 2015 „matura przed zmianami”, którą zdawali zeszłoroczni maturzyści, bo i tacy kursanci uczęszczali na kurs. Również jestem pewna, że maturzyści zeszłoroczni świetnie sobie poradzili z zadaniami.

Uczciwie stwierdzam, że wszystkie zadania jakie pojawiły się na maturze z biologii dla tegorocznych maturzystów i maturzystów z ubiegłych lat były dokładnie realizowane na kursie, ogromna część zadań miło mnie zaskoczyła, ponieważ była identycznie sformułowana jak na kurach maturalnych w Collegium Novum.

Analiza pytań matura 2015 „nowa matura”
Jeszcze drobny komentarz….

Zawsze kiedy otwieram arkusz myślę o swoich kursantach, gdyż czuję się za nich odpowiedzialna i wiem, że ten czas spędzony razem na kursach biologii ma ogromny wpływ na ich przyszłość. Ogromna liczba kursantów marzy o studiach medycznych, jak również o takich kierunkach jak biotechnologia, biologia, weterynaria itp., biologia dla Nich to jeden z ważniejszych egzaminów, który zadecyduje o ich przyszłości. Dlatego zawsze gdy otwieram arkusz maturalny w danym roku mocno bije mi serce, a później już jest tylko lepiej z każdym pytaniem, bo wiem, że wyniki moich kursantów będą bardzo dobre, gdyż przez te 7 miesięcy kursów, maturzyści pozyskali umiejętność rozwiązywania wszystkich typów zadań maturalnych, ale przede wszystkim, co zawsze podkreślam zdobyli wiedzę, która jest bezcenna w prawidłowym rozwiązywaniu zadań. Zawsze powtarzam swoim kursantom, że wiedza to 80% sukcesu, a 20% to umiejętność czytania i rozwiązywania typowych zadań maturalnych.

W tym roku po dogłębnej analizie arkuszy z biologii mogę spać spokojnie, i wiem, że moi kursanci spełnią swoje marzenia.

A teraz czas na komentarze do pytań:


Zadanie 1 bardzo proste, wymagało od maturzysty tylko dokładnej analizy schematu i podstawowej wiedzy z zoologii – to zadanie z pewnością nie sprawiło żadnych problemów,


Zadanie 2 – trafione w 100%, wszyscy sobie z pewnością poradzili w 100%, cytologię mieliśmy doskonale opanowaną, wielokrotnie powtarzaliśmy budowę i funkcje struktur komórkowych, zarówno na kursie jak i na konsultacjach, na podsumowanie kursów mówiłam kursantom moje złote myśli i właśnie wspomniałam, że cytologia to ważna dziedzina więc może pojawić się na maturze i tak też się stało.


Zadanie 3 również proste, bardzo dokładnie na zajęciach omawialiśmy zagadnienia dotyczące fizjologii oddychania, krążenia jak również procesy biochemiczne zachodzące na poziomie komórkowym, to zadania wymagało wiedzy właśnie z tych zagadnień – trafione w 100%.


Zadanie 4 – muszę ocenić niezwykle pozytywnie, zadanie to sprawdzało dokładną wiedzę maturzysty z zakresu cytologii i procesów biochemicznych, doskonałe zadanie dla moich kursantów, z pewnością się ucieszyli, gdyż procesy  biochemiczne umieli świetnie, dużo czasu poświęciliśmy na te zagadnienia i również bardzo dużo testów robiliśmy w tym zakresie, teoria endosymbiozy była dokładnie omówiona, również procesy zachodzące na terenie mitochondriów i chloroplastów, transport bierny i czynny w kontekście procesów zachodzących na poziomie komórki, a co szczególnie mnie ucieszyło to pkt. 4.4. w zadaniu 4 – nie muszę tego komentować, gdyż moi kursanci będą wiedzieli o co chodzi i zareagują tak , fotosynteza, która również pojawiła się w tym zadaniu była dokładnie omówiona i przećwiczona i na pytanie 4.5 kursanci z pewnością odpowiedzieli na 100%.


Zadanie 5 – też trafione w 100%, bakteriologia była na kursie dokładnie omówiona, a szczególnie zwracałam uwagę na chemosyntezę, którą na ostatnich zajęciach zalecałam kursantom dokładnie powtórzyć bo uznałam, że dawno na maturze nie było tego procesu i proszę pojawiła się w tym roku, więc super!


Zadanie 6 – również bardzo proste, to zadanie wymagało od maturzystów umiejętności dokładnego czytania, a na temat wirusów i techniki PCR w kontekście wirusów bardzo dużo mówiliśmy, uważam, że kursanci dysponowali wystarczającą wiedzą z tego zakresu by bez problemu poradzić sobie z tym zadaniem.


Zadanie 7 – bardzo proste – typy ruchów występujące w przyrodzie o których dużo mówiliśmy, np. nastie, taksje i tropizmy pojawiły się na maturze tegorocznej, moi kursanci musieli być zachwyceni, ja sama byłam przeszczęśliwa czytając to pytanie.


Zadanie 8 – tu krótki komentarz – bardzo proste zadanie, robiliśmy identyczne na kursach, punkt 8.2 – dotyczył tkanek roślinnych, o których wspominałam na ostatnim spotkaniu, że należy dokładnie powtórzyć ten temat, bo może być coś z tkanek roślinnych i super tkanki roślinne pojawiły się na maturze - trafione w 100%.


Zadanie 9 – dotyczyło  fizjologii oddychania – to zadanie trafione w 100%, dokładnie o tym wszystkim mówiliśmy na zajęciach, a punkt 9.3. – prawie identyczny fragment dotyczący wymiany gazowej pomiędzy powietrzem pęcherzykowym a krwią w naczyniach włosowatych otaczających pęcherzyki płucne pojawił się w naszych notatkach, które są bardzo istotne w przygotowaniu do matury, bo są w nich cenne wiadomości, zawsze powtarzam moim kursantom, że nasz zeszyt, który powstaje w czasie kursów oraz wszystkie materiały ćwiczeniowe to bezcenne źródło wiedzy do egzaminu maturalnego.


Zadanie 10 – immunologia świetnie opanowana – tłumaczona wielokrotnie na kursach i konsultacjach – trafione w 100%.


Zadanie 11 – oj jak ja się ucieszyłam, mówiłam kursantom, że układ nerwowy może być na maturze bo troszkę jest zapomniany... i proszę był na maturze, a w naszym zeszycie była skonstruowana tabelka porównująca efekty działania układu współczulnego i przywspółczulnego – trafione w 100%.


Zadanie 12 – zadanie bardzo proste, ćwiczone zarówno na genetyce, jak i na fizjologii krwi i immunologii – trafione w 100%.


Zadanie 13 – proste, moi kursanci świetnie znali zagadnienia dotyczące hormonów, ich działanie i mówiłam, proszę powtórzyć te zagadnienia i sprzężenia i myślę, że to zadanie również było przyjemne dla moich kursantów – trafione w 100%.


Zadanie 14 – trafione w 100%, a mówiłam, że witaminy mogą być i były, ale prosta - chodziło o witaminę A,  i mały szczegół podobne pytanie pojawiło się na naszej pierwszej próbnej maturze w CN.


Zadanie 15 – trafione w 100% rośliny jednoliścienne i dwuliścienne były świetnie powtórzone, tu kursanci nie mieli żadnych problemów.

Zadanie 16 – bardzo proste zadanie, na temat aparatów szparkowych dużo mówiliśmy, ale i bardzo dużo zadań robiliśmy zarówno przy omawianiu tkanek roślinnych i fizjologii roślin – zadanie trafione w 100%.

Zadanie 17 – zadanie doświadczalne  - bardzo proste, na zajęciach robiliśmy dużo zadań tego typu również konsultacje numer 4 były poświęcone ćwiczeniu samych doświadczeń – uważam że kursanci bez problemu powinni poradzić sobie z tym zadaniem.


Zadanie 18 – genetyka  - bardzo proste zadanie, uważam, że jak na poziom rozszerzony to aż za łatwe, tu kursanci powinni poradzić sobie z zamkniętymi oczami bo identyczne zadania robiliśmy na zajęciach.

Zadanie 19 – genetyka – banalne zadanie, podobne typy były ćwiczone, a na temat kolchicyny była mowa z zaznaczeniem, że bardzo często o kolchicynę są pytania na maturze więc trafione w 100%.


Zadanie 20 – ekologia – bardzo proste zadanie dotyczące zależności międzygatunkowych, mieliśmy to świetnie przećwiczone, spodziewałam się z ekologii czegoś trudniejszego, czegoś czego nie było, a jest w programie nauczania biologii, ale super bo wiem, że kursanci znów dostaną maksymalnie punktów – trafione w 100%.


Zadanie 21 – kolejne trafione w 100% - bardzo proste na ewolucjonizmie mówiliśmy o konwergencji i dywergencji – byliśmy przygotowani na trudniejsze pytania – może w przyszłym roku będą trudniejsze pytania.


Zadanie 22 – bardzo proste – wymagało od maturzysty dokładnego zapoznania się z tekstem, moi kursanci wielokrotnie ćwiczyli tego typu zadania, więc dokładnie wiedzieli na co zwracać uwagę w tego typu zadaniach.

Pozdrawiamy wszystkich Kursantów Collegium Novum 2014/2015
Życzymy wyjątkowych wyników z egzaminu maturalnego!
Dziękujemy za siedem miesięcy wspólnej pracy – to była wielka przyjemność!

Collegium Novum Akademia Maturalna