Język polski - 130 godzin zajęć

ĆWICZENIOWY KURS PRZYGOTOWAWCZY OSTATNI TRENING z JĘZYKA POLSKIEGO DO EGZAMINU MATURALNEGO W 2017 ROKU
 
 
Kurs z języka polskiego posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Oznacza to, iż jakość kształcenia w obszarach takich jak: kwalifikacje zawodowe wykładowców, treści kształcenia zawarte w programach nauczania oraz sposób ich realizacji są na najwyższym poziomie.

Kurs prowadzony jest w okresie marzec-kwiecień 2017 roku. Ostatni Trening to zajęcia skierowane do tych, którzy chcą powtórzyć i utrwalić najważniejsze zagadnienia wymagane kryteriami nowego egzaminu maturalnego. Kurs to 10 spotkań, każde po 4 godziny lekcyjne.

Proponujemy następujące grupy do wyboru:

 • Ostatni Trening – przygotowanie do matury na poziomie podstawowym. Jest to powtórzenie najważniejszych zagadnień związanych ze świadomością językową i działaniem na tekście (rozwiązywanie zadań czytania tekstu ze zrozumieniem). Oprócz rozwiązywania arkuszy testowych koncentrujemy się na elementach powtórzenia najważniejszych utworów z listy lektur obowiązkowych na Nowej Maturze. W obrębie tych lektur kurs kształci umiejętność pisania rozprawki oraz interpretacji tekstu lirycznego.
   
 • Ostatni Trening – przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym. Jest to powtórzenie najważniejszych treści z historii literatury oraz poetyki tekstu. Ostatni Trening kształci umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich (lirycznych, epickich i dramatycznych) oraz tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej do tekstu teoretycznego (w formie rozprawki lub szkicu). Zaproponujemy przykładowe arkusze maturalne uwzględniające pisanie interpretacji porównawczej oraz wypowiedzi argumentacyjnej.
 • Ostatni Trening – przygotowanie do egzaminu ustnego. Matura ustna ciągle stanowi nie lada wyzwanie dla maturzystów. Wymaga  obycia w różnych tekstach kultury: ikonicznych, literackich i językowych. Egzamin ustny z języka polskiego oczekuje bowiem od maturzysty nie tylko znajomości i interpretacji utworów literackich, ale również interpretacji dzieł sztuki i znajomości tekstów popularnonaukowych dotyczących języka.

W zestawach egzaminacyjnych znajdują się różne teksty, często wykraczające poza poziom podstawowy, dlatego też maturzysta musi posiadać rozległą wiedzę, by postawić odpowiednią tezę lub hipotezę i ją udowodnić. Tym wszystkim wysokim oczekiwaniom sprosta CN, oferując Wam kurs przygotowujący do matury ustnej z języka polskiego. Zajęcia będą prowadzone przez egzaminatora maturalnego, z wykorzystaniem przewidywanych zestawów egzaminacyjnych.

Kurs przygotowuje do tworzenia przez maturzystę wypowiedzi monologowej (trwa 10 minut), której punktem wyjścia jest tekst kultury (literacki, ikoniczny lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku). Kurs obejmuje zagadnienia związane z trzema blokami tematycznymi:a) zestawy dotyczące tekstów literackich (odczytanie znaczeń tekstu i przywołanie innych tekstów kultury związanych z tematem),b) zestawy dotyczące dzieł ikonicznych – obrazu, plakatu, rzeźby (umiejętność analizy i interpretacji dzieła oraz przywołanie innych tekstów kultury związanych z tematem),?c) zestawy związane z tekstami o języku (powtórzenie najważniejszych zagadnień z nauki o języku).?Kurs zwraca uwagę na tworzenie wypowiedzi monologowej zdającego i rozmowy z komisją egzaminacyjną zgodnie z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki.

Ci z Was, którzy mają pytania, problemy, wątpliwości -  na pewno znajdą ich rozstrzygnięcie na Ostatnim Treningu:)
W ramach zajęć ćwiczone będą wszystkie sprawności oceniane na nowym egzaminie maturalnym. Na każdych zajęciach otrzymacie ćwiczeniowe materiały drukowane.
 

Oczekiwane rezultaty po kursie:

podsumowanie, powtórzenie i utrwalenie wiadomości z całego przedmiotu
• nabranie wprawy w pracy z arkuszami maturalnymi
• dodatkowa mobilizacja do nauki w bezpośrednim okresie przygotowawczym do matury
• usystematyzowanie i uporządkowanie wiedzy


harmonogram kursu, grupy i terminy
40 godzin lekcyjnych zajęć

TERMINY:

Poziom podstawowy:

 •  poniedziałek  16.10-19.30, terminy zajęć: 6, 13, 20, 27 marca i 3, 10, 24 kwietnia oraz 13 i 14 w kwietnia (czwartek - piątek) 12.20-15.40 - brak miejsc
   

Poziom rozszerzony:

 •  wtorek  - do egzaminu ustnego - 16.10-19.30, terminy zajęć: 7, 14, 21, 28 marca i 4, 11, 18, 25 kwietnia oraz dodatkowo 13 kwietnia (czwartek) 12.20-15.40 - grupa ruszyła - możliwość dopisania: 505 777 200
   
 •  środa  16.10-19.30, terminy zajęć: 1, 8, 15, 22, 29 marca i 5, 12, 19, 26 kwietnia - grupa ruszyła - ostatnie wolne miejsca - możliwość dopisania: 505 777 200


Cena kursu: 590zł (płatność jednorazowa)

Jak się zapisać:

 • poprzez formularz na stronie (wybierając konkretną grupę Matura 2017 z rozwijalnego menu)
 • telefonicznie w biurze
 • osobiście w biurze lub szkole (godziny pracy biura i szkoły w zakładce kontakt)


Płatność za zajęcia tylko w całości (tylko przelew lub wpłata na poczcie)
Liczba miejsc ograniczona (liczy się kolejność zgłoszeń).

Zapraszamy
Collegium Novum