Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności
ROZUMIEM
Więcej informacji
Zapisz się na kurs
Język angielski 130 godzin

 

Egzamin maturalny z języka angielskiego w roku 2017 i 2018:

 • ma tak jak do tej pory część pisemną i ustną,
 • część ustna nie ma podziału na poziomy,
 • może być zdawany jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy,
 • arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym będzie trwał 120 minut i będzie sprawdzał umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz umiejętność oraz umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych,
 • egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym nie będzie się już składał z dwóch części I i II czyli będzie miał postać jednego arkusza egzaminacyjnego, 
 • arkusz egzaminacyjny na poziomie  rozszerzonym  będzie  trwał 150 minut i będzie sprawdzał umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz umiejętność oraz umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych.

dla kogo nasze zajęcia

 • maturzyści (matura 2017), którzy  zamierzają zdawać na kierunki gdzie  angielski  jest uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • maturzyści przystępujący do egzaminu maturalnego w 2018 roku (drugoklasiści),
 • maturzyści 2016 i lat ubiegłych (zdający egzamin maturalny na nowych zasadach - którzy chcą poprawić swoje wyniki maturalne),
 • kandydaci na studia (ze starą maturą), którzy zdają egzaminy wstępne na zasadach komplementarnych z Nową Maturą. 

dla wszystkich:

 • którym samo zdanie matury nie wystarczy – chcą osiągnąć jak najwyższy wynik,
 • którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • którzy gotowi są w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności.

o kursie

 

 Akredytacja Kuratorium Oświaty 

 

Kurs maturalny z języka angielskiego posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Jest to dodatkowa gwarancja wysokich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.

 

UWAGA: PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU MATURALNEGO Z JEZYKA ANGIELSKIEGO  JEST W 100% DOSTOSOWANY DO NOWYCH ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH NA MATURZE 2017! 

 

Kurs skierowany jest do różnych typów słuchaczy. Są nimi maturzyści tegoroczni i z lat ubiegłych, którzy pragną udoskonalić i poszerzyć wiedzę z zakresu języka angielskiego. Na zajęcia uczęszczają także uczniowie klas drugich szkół średnich, którzy na tym etapie nauki pragną rozwinąć umiejętności językowe niezbędne do zdania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Każde zajęcia trwają 3h zegarowe i odbywają się raz w tygodniu. 


cel kursu

 • pomoc uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego, 
 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności z języka  angielskiego zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki, 
 • praktyczne zastosowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim,
 • dostarczenie zdającym wszechstronnej informacji o egzaminie maturalnym z języka angielskiego, 
 • opanowanie tych wiadomości i umiejętności, które zawierają się w wymaganiach egzaminacyjnych CKE. 

program kursu


Na pierwszych zajęciach uczniowie otrzymują szczegółowy autorski program zajęć. Program został opracowany w oparciu o wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjne,  nasze doświadczenie oraz wymagania Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Ponadto, program może podlegać bieżącym modyfikacjom zgodnym z potrzebami naszych kurantów. 

 

sposób nauczania

Podstawą organizacji pracy na zajęciach jest komunikacja miedzy słuchaczem, a wykładowca, która umożliwia:

 • powtórzenie  i usystematyzowanie materiału teoretycznego, 
 • przećwiczenie rozwiązywania różnych typów zadań na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • zapoznanie się z rodzajami ćwiczeń pojawiającymi się w arkuszach egzaminacyjnych,

Na zajęciach stosujemy różne metody pracy, które pozwalają na efektywne powtórzenie i utrwalenie wiedzy zgodnie z  potrzebami naszych słuchaczy:

 • wykłady, 
 • ćwiczenia (rozwiązywanie arkuszy maturalnych, zadań leksykalno-gramatycznych oraz ustnych zestawów maturalnych)
 • konsultacje,  
 • dyskusja 
 • rozmowy z wykładowcą 

Cały czas zajęć jest efektywnie i bardzo praktycznie wykorzystany:

 • Podczas każdych zajęć uczniowie poznają określony blok tematyczny. Wiedza jest powtarzana i utrwalana podczas wykonywania zadań maturalnych sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych. Ponadto, uczniowie na każdych zajęciach tworzą wypowiedzi pisemne związane z określonym blokiem tematycznym.
   
 • Konsultacje – zawsze, bez konieczności wcześniejszego umawiania się można porozmawiać indywidualnie z wykładowcą, uzyskać odpowiedź na trudne pytania. Ponadto, uczniowie podczas konsultacji spotykają się z wykładowcą i ćwiczą ustną część egzaminu maturalnego lub omawiają wybrane przez siebie trudne zagadnienia gramatyczno-leksykalne.   

 • Wypowiedź ustna - Po omówieniu każdego z bloków tematycznych uczniowie, którzy zdają egzamin ustny przystępują do ustnych zestawów maturalnych dotyczących wcześniej omówionych zagadnień tematycznych. 

 • Wypowiedź pisemna - Podczas każdych zajęć uczniowie omawiają jedną formę wypowiedzi pisemnej z poziomu podstawowego i jedna formę wypowiedzi pisemnej z poziomu rozszerzonego, a następnie pod koniec każdych zajęć piszą formę wypowiedzi pisemnej z poziomu podstawowego. Forma wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym jest zadawana jako praca domowa po każdym spotkaniu. 

 • Testy – po omówieniu każdego z modułów uczniowie piszą test, który sprawdza ich wiedzę z zakresu wprowadzonego wcześniej materiału. Testy sprawdzają umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych oraz umiejętność właściwego zastosowania wypowiedzi pisemnej.

 • Kartkówki – po omówieniu każdego z działów tematycznych uczniowie piszą kartkówki z wprowadzonego słownictwa.

 • Prace domowe – zadawane po zajęciach w formie: typowych zadań maturalnych oraz arkuszy egzaminacyjnych, zadań gramatycznych, wypowiedzi pisemnych.

 • Wszystkie rozwiązania zadań z prac domowych są analizowane na zajęciach z wykładowcą. 

 • Próbny pisemny egzamin maturalny – uczniowie piszą dwa razy próbny egzamin maturalny. Pierwszy egzamin maturalny jest pisany w połowie kursu, a drugi egzamin maturalny jest pisany pod koniec całego kursu. Rozwiązania zadań ze wszystkich egzaminów próbnych są omawiane przez wykładowcę lub indywidualnie na prośbę kursanta. 

 • Próbny ustny egzamin maturalny – pod koniec kursu uczniowie mają szanse uczestniczyć w próbnym ustnym egzaminie, który pozwala im doświadczyć i oswoić się z sytuacją podczas autentycznego egzaminu ustnego. 

Efekty, które uzyskujemy

 • powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego, zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi;  
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu, w tym zasadami oceniania; 
 • zapoznanie się z różnymi rodzaju zadaniami, 
 • umiejętne, merytoryczne rozwiązywanie różnych typów zadań 
 • skuteczne przygotowanie do egzaminu, zakończone sukcesem w rekrutacji na studia. 

Zajęcia odbywają się w atmosferze zrozumienia i życzliwości, czego dowodem są reakcje samych słuchaczy w trakcie trwania spotkań, jak również wyrażane przez nich opinie w wypełnianych na koniec kursu ankietach:)

MATURA 2017
MATEMATYKA (182-203 godziny zajęć)
FIZYKA (152 godziny zajęć)
CHEMIA (130 godzin zajęć)
BIOLOGIA (136 godzin zajęć)
HISTORIA (135 godzin zajęć)
WOS (138 godzin zajęć)
GEOGRAFIA (134 godziny zajęć)
JĘZYK POLSKI (130 godzin zajęć)
JĘZYK ANGIELSKI (130 godzin zajęć)
HISTORIA SZTUKI (116 godzin zajęć)
WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI (4 godziny zajęć)
MATURA 2018
DWA LATA ZAJĘĆ (od 130 godzin zajęć)
CN-baner
Jak uczymy - opinie absolwentów CN
Collegium Novum od 2003 roku specjalizuje się tylko i wyłącznie w przygotowaniu uczniów szkół średnich do egzaminu maturalnego. Jesteśmy poważną firmą o ugruntowanej pozycji. Czy jesteśmy najlepsi? Nie robimy takich badań i ...
Dlaczego Collegium Novum?
Witamy Cię na stronie Akademii Maturalnej Collegium Novum w Warszawie.

 Nasza placówka od 2003 roku specjalizuje się tylko i wyłącznie w przygotowaniu uczniów szkół średnich do egzaminu maturalnego. 
Prowadzimy kursy maturalne całoroczne oraz ...
tel.: 505 777 200, 502 269 834  info@cn.edu.pl
© Copyright Collegium Novum 2013
Projekt strony Wroński Design